VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Zoznam dlžníkov

Mesto  Poprad  zverejňuje  zoznam daňových dlžníkov  na  daniach a poplatku za  komunálne odpady a  drobné stavebné odpady v zmysle § 52  zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Správca  dane    zverejňuje   zoznam   daňových   dlžníkov,  u   ktorých  eviduje  podľa   stavu
k 31.12.2016 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzických osôb – živnostníci ) 160,-  €  a  u  právnickej osoby  1 600,-  €.
 


 
Zoznam dlžníkov - Právnické osoby
 Zoznam dlžníkov - Právnické osoby.pdf (64 kB) (64 kB)

 
Zoznam dlžníkov - Fyzické osoby
 Zoznam dlžníkov - Fyzické osoby.PDF (190 kB) (190 kB)