VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Zoznam dlžníkov

Mesto Poprad zverejňuje zoznam daňových dlžníkov na daniach a poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Správca  dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov, u ktorých eviduje podľa stavu k 31.12.2018 daňový nedoplatok, ktorý presiahol u fyzickej osoby ( vrátane fyzických osôb – živnostníci ) 160,- € a u právnickej osoby 1 600,-  €.
 


 
Zoznam dlžníkov PO - október 2019.pdf(64 kB)Zoznam dlžníkov - Právnické osoby
Zoznam dlžníkov FO - október 2019.PDF(197 kB)Zoznam dlžníkov - Fyzické osoby