VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Zástupcovia primátora

Mgr. Štefan Pčola

1. zástupca primátora mesta

 

pcola.jpg

 

Kontakt


Tel. 052/7167210
Fax. 052/7721218
e-mail: viceprimator1@msupoprad.sk

 

 

Do kompetencie Mgr. Štefana Pčolu spadajú činnosti:

V čase prítomnosti primátora mesta v rozsahu právomocí vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v oblasti  školstva,  mládeže, športu a Školského úradu, v oblasti výstavby vrátane územného rozvoja, dopravy a životného prostredia.

V čase neprítomnosti primátora mesta v rozsahu právomocí vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zverejnenie platu 1.zástupcu primátora mesta

V súlade s ustanovením § 25 ods. 7  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Poprad zverejňuje mesačný plat pre poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie. Primátor mesta určil plat Mgr. Štefanovi Pčolovi vo výške 3 190 Eur. Plat patrí zástupcovi primátora mesta Poprad od 1. februára 2019.

 

 

Ing. Ondrej Kavka

2. zástupca primátora mesta
 

kavka.jpg

 

Kontakt


Tel. 052/7167215
Fax. 052/7721218
e-mail: viceprimator2@msupoprad.sk

 

 

Do kompetencie Ing. Ondreja Kavku spadajú činnosti:

V čase prítomnosti primátora mesta v rozsahu právomocí vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v oblasti kultúry, cestovného ruchu a prezentácie mesta, v oblasti prenájmu bytov vo vlastníctve mesta a v sociálnej oblasti.

V čase neprítomnosti primátora mesta a 1. zástupcu primátora mesta v rozsahu právomocí vyplývajúcich z ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zverejnenie platu 2.zástupcu primátora mesta

V súlade s ustanovením § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Poprad zverejňuje mesačný plat pre poslanca, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie. Primátor mesta určil plat Ing. Ondrejovi Kavkovi; vo výške 3 190 Eur. Plat patrí zástupcovi primátora mesta Poprad od 1. februára 2019.