VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Zásady

Zásady odmeňovania účinkujúcich a materiálneho zabezpečenia občianskych obradov a slávnosti
 Zásady odmeňovania účinkujúcich-občianské obrady a slávnosti.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na funkčné obdobie 2014 - 2018 zo dňa 10.12.2014
 Dodatok_č_2 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ mesta Poprad.PDF (81.9 kB) (81.9 kB)

 
Zásady prijímania detí do detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad
 Zásady prijímania detí do detských jaslí.PDF (98.3 kB) (98.3 kB)

 
Zásady zabezpečovania sobášných obradov v matričnom obvode Mesta Poprad
 Zásady zabezpečovania sobášnych obradov v matričnom obvode Mesta Poprad.PDF (63.6 kB) (63.6 kB)

 
Dodatok č. 2 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
 Dodatok_č_2_Zásady prenájmu NP.PDF (58.9 kB) (58.9 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na funkčné obdobie 2014 – 2018 zo dňa 10. 12. 2014
 Dodatok_č_1_k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ.PDF (63.9 kB) (63.9 kB)

 
Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na funkčné obdobie 2014 - 2018
 zasady_odmenovania_poslancov_2014_2018.PDF (48.9 kB) (48.9 kB)

 
Zásady hospodárenia s majetkom mesta Poprad
 Zásady hospodárenia s majetkom mesta.pdf (102 kB) (102 kB)

 
Zásady prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad
 Zásady prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad.pdf (47.2 kB) (47.2 kB)

 
Zásady prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
 Zásady prenájmu  nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov.pdf (52.7 kB) (52.7 kB)

 
Dodatok č. 1 k Zásadám prenájmu nebytových priestorov a stanovenie minimálnych cien za prenájom nebytových priestorov
 Dodatok č_1 k Zásadam prenájmu nebytových priestorov.PDF (45.8 kB) (45.8 kB)

 
Zásady tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad
 2013-06-15-Zásady tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad.pdf (38.3 kB) (38.3 kB)