VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Výzvy na predkladanie ponúk

Výzvy na predloženie ponúk na zákazky z grantového systému Úradu vlády SR

Výzva na predkladanie ponúk predmetu zákazky Výmena dopadovej plochy na detskom ihrisku za bytovým domom Novohrad na sídlisku Západ v meste Poprad

Výzva na predkladanie ponúk zv

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 2 Výkaz výmer

Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 4 Skutkový stav ihriska - foto

Príloha č. 5 Situácia

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk