VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Voľby do orgánov samosprávy mesta 2018

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Poprad

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Poprad

 

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča

 

Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 - 2022 a určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre vol'by do orgánov samosprávy obci v roku 2018 v meste Poprad

Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 - 2022 a určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre vol'by do orgánov samosprávy obci v roku 2018 v meste Poprad

 

Menovací dekrét zapisovateľa mestskej volebnej komisie v meste Poprad

Menovací dekrét zapisovateľa mestskej volebnej komisie v meste Poprad

 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Elektronická adresa na doručenie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie - volby2018@poprad.sk

 

Obmedzenie času prijímania kandidátnych listín

Dňa 10.septembra 2018 v čase od 8:45 do 12:00 hod bude v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ Poprad obmedzené prijímanie kandidátnych listín do volieb do orgánov samosprávy obcí. Dôvodom je odborné školenie zapisovateľov miestnych volebných komisií. V uvedený deň budú kandidátne listiny prijímané v čase 12:00 až 15:30 hod.

 

Zoznam ulíc a okrskov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zoznam ulíc a okrskov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných
komisií

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií je potrebné zaregistrovať v podateľni MsÚ, Kontaktná osoba na prijímanie oznámení je Mgr. Júlia Watter Domaratzká, kontakt:  0910 890 305

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Poprad

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Poprad

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Poprade

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Poprade

 

Uznesenie mestskej volebnej komisie č. 1/2018 zo dňa 25.10.2018 - písomné vzdanie sa kandidatúry nezávislého kandidáta pre voľby primátora mesta Poprad

Uznesenie mestskej volebnej komisie č. 1/2018 zo dňa 25.10.2018

 

Uznesenie mestskej volebnej komisie č. 2/2018 zo dňa 02.11.2018 - písomné vzdanie sa kandidatúry nezávislého kandidáta pre voľby primátora mesta Poprad

Uznesenie mestskej volebnej komisie č. 2/2018 zo dňa 02.11.2018

 

Uznesenie mestskej volebnej komisie č. 3/2018 zo dňa 02.11.2018 - písomné vzdanie sa kandidatúry na poslanca mestského zastupiteľstva mesta Poprad, volebný obvod č. 2

Uznesenie mestskej volebnej komisie č. 3/2018 zo dňa 02.11.2018

 

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta

Výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta