VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Verejní poskytovatelia sociálnych služieb

Mesto Poprad Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Levočská 858/51, Poprad
tel.: 052/772 24 209

 

Mesto Poprad Dom s opatrovateľskou službou Xenón

Dostojevského 2607/24, Poprad
tel.: 052/774 49 71

 

Mesto Poprad Centrum sociálnych služieb 

- denný stacionár
- zariadenie opatrovateľskej služby
- zariadenie pre seniorov I.
- zariadenie pre seniorov II.
- jedáleň I.
- jedáleň II.

Komenského 3454/12, Poprad
tel.: 052/772 90 15

 

Referát poradensko-psychologických služieb pri UPSVR v Poprade

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, Poprad
tel.: 052/244 09 22