VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Územný plán Mesta Poprad

Územný plán mesta Poprad, úplné znenie k 30.04.2019.

 

Textová časť

 

Grafická časť

 

Výkresy 2  Komplexný urbanistický návrh (1 : 10 000), 3  Výkres dopravy (1 : 10 000), 5  Výkres regulatívov (1 : 5 000) sú záväzné.

Interaktívnu mapu s grafickou časťou územného plánu k 01.04.2017 nájdete na odkaze webgis.poprad.sk (otvorí sa v novom okne).