VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Tiesňová linka 159

Podľa zákona o integrovanom záchrannom systéme sa pod tiesňou rozumie „stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci“. Za týmto účelom boli zriadené tiesňové volania, a to nielen na jednotné európske telefónne číslo 112, ale aj na ďalšie telefónne čísla.

Podľa zákona o obecnej polícii je obecná polícia poriadkový útvar, pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Mestská polícia v Poprade používa skrátené telefónne číslo 159, na ktorom môžu občania v meste Poprad požiadať o pomoc príslušníkov mestskej polície pri ohrození života, zdravia, majetku alebo pri narúšaní verejného poriadku. Až donedávna boli volania na telefónne číslo 159 bezplatné zo sietí všetkých telefónnych operátorov v Slovenskej republike. Od 01.01.2010 pristúpil telefónny operátor Slovak Telekom, a.s. k spoplatneniu telefónneho čísla 159.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. sa rozhodla vyjsť v ústrety svojim zákazníkom a mestským a obecným políciám a od 01. apríla 2010 nie sú volania na telefónne číslo 159 spoplatňované.

Pre občanov to zamená, že aj naďalej môžu požiadať mestské a obecné polície o pomoc bezplatne na telefónnom čísle 159 zo sietí všetkých telefónnych operátorov v Slovenskej republike.