VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Tiesňová linka 159

Podľa zákona o integrovanom záchrannom systéme sa pod tiesňou rozumie „stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci“. Za týmto účelom boli zriadené tiesňové volania, a to nielen na jednotné európske telefónne číslo 112, ale aj na ďalšie telefónne čísla.

Podľa zákona o obecnej polícii je obecná polícia poriadkový útvar, pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku. Mestská polícia v Poprade používa skrátené telefónne číslo 159, na ktorom môžu občania v meste Poprad požiadať o pomoc príslušníkov mestskej polície pri ohrození života, zdravia, majetku alebo pri narúšaní verejného poriadku.