VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Symboly mesta

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení priznal mestám na Slovensku právo používať pri výkone samosprávy erb mesta, pečať mesta, vlajku mesta a mestské insígnie. Symboly Mesta Poprad sú: erb mesta, vlajka mesta, pečať mesta.


Symboly mesta:
 

Erb mesta

Erb mestaErb mesta tvorí erbový štít s modrým podkladom, na ktorom sú strieborné tatranské štíty a pod nimi dva skrížené červené šípy. Erbový štít zozadu pridržiava sv. Egídius, odetý v bielej sutane a červenom plášti so zlatou berlou v ľavej ruke a zlatým šípom v pravej ruke. Erbový štít sa môže používat aj samostatne.

Erb mestaErbový štít, ktorý sa v zmysle Štatútu mesta Poprad samostatne používa ako erb mesta, má modrý podklad, na ktorom sú strieborné tatranské štíty a pod nimi dva skrížené červené šípy.


 
 

Časti mesta majú svoje vlastné erby:

Erb mestskej časti PopradErb časti mesta Poprad má túto podobu:
Na modrom podklade sv. Egídius odetý v bielej sutane a červenom plášti drží v ľavej ruke zlatú berlu a v pravej ruke zlatý šíp.
 

 


Erb mestskej časti Spišská sobotaErb časti mesta Spišská Sobota má túto podobu:
V modrom, zlatými hviezdami posiatom štíte stojací sv. Juraj ako obrnený rytier v striebornom zbroji s červeným chocholcom na prilbici kópiou zabíja strieborného draka.
 

 


Erb mestskej časti VeľkáErb časti mesta Veľká má túto podobu:
V modrom štíte strieborné rameno (sv. Jána Evanjelistu) držiace zlatý kalich, z ktorého vylieza strieborný drak. Erb je modrý lebo nejde o mučeníka.
 

 


Erb mestskej časti MatejovceErb časti mesta Matejovce má túto podobu:
Zobrazuje mäsiarsku sekeru – symbol sv. Mateja, ktorej rukoväť je prekrížená pravdepodobne mečom.
 

 


Erb mestskej časti Stráže pod TatramiErb časti mesta Stráže pod Tatrami má túto podobu:
V červenom štíte na okrúhlom zlatom podnose strieborná hlava sv. Jána Krstiteľa s čiernymi vlasmi a bradou.
 

 


Erb mestskej časti KvetnicaErb časti mesta Kvetnica má túto podobu:
V modrom štíte (voda korešpondujúca s kúpeľníctvom) strieborná ruža so zlatým semenníkom a okvetnými lístkami.
 

 

 

Vlajka mesta

Vlajka mestaVlajka mesta pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej a modrej s lemom striedavých farieb, pomer strán má 2 : 3 a ukončená je lastovičím chvostom, t. j. zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu. Vlajka mesta Poprad môže byť vyvesená len so štátnou vlajkou, vlajka SR je umiestnená na najčestnejšom mieste.

Používanie:
Vlajku Mesta Poprad používa primátor a mestské zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach mestského, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva primátor, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
 

Pečať mesta

Pečať mesta tvorí erb mesta s hrubopisom: "MESTO POPRAD".

Používanie:
Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach udelenia čestného občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod..
Pečať uschováva primátor mesta.

 

Insígnie mesta

Vlajka mestaNa insígniách mesta Poprad je aplikovaná heraldická kompozícia v tvare kruhu s priemerom 9 cm, v ktorom je erb mesta Poprad. Erb je v dolnej časti reťaze a nad ním medzi článkami sú erby mestských častí.

Používanie:
Tieto insígnie sa môžu používať pri najslávnostnejších príležitostiach, primátorské insígnie, monumentálne aplikácie v obradnej sieni, pamätné plakety a pod.
 

Zdroj: Štatút mesta Poprad