VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Stráže pod Tatrami

História

Erb Stráže

Stráže, ako tomu nasvedčuje ich pomenovanie, vznikli ako strážna osada ochraňujúca uhorské hranice. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1276. Ich história a hospodárstvo boli úzko späté so susedmi – Spišskou Sobotou, Popradom, Veľkou a s Matejovcami. Mesto malo poľnohospodársky charakter. Remeselníci tu pracovali len pre potreby miestnych obyvateľov. Zaujímavosťou je, že v Strážach sa majetok nededil, ale sa predával aj v rámci rodiny. Na rieke Poprad bol okolo roku 1758 postavený mlyn. V tom istom roku bolo v Strážach 80 mešťanov, 21 nájomníkov, 73 čeľadníkov a 220 detí. Nový mlyn bol postavený v roku 1848. V roku 1927 získal mlyn Jozef Girgaš, ktorý bol posledným mlynárom až do znárodnenia v roku 1949. V Strážach žilo v roku 1940 778 obyvateľov, v rokoch 1944 – 1945 sa odsťahovalo z obce asi 300 Nemcov. V roku 1952 tu vzniklo jednotné roľnícke družstvo.

Obyvatelia Stráží zachovávali tradície a viedli bohatý duchovný život. Rímskokatolícka cirkev v roku 1927 vybudovala pri pôvodnom gotickom Kostole sv. Jána Krstiteľa zo 14. storočia kláštor pre rád redemptoristov. Námestie zdobí nádherná socha Immaculaty (1724 – 1730) zrekonštruovaná v roku 2005. Ako jedny z prvých na Spiši tu okolo roku 1527 začali prenikať myšlienky reformácie. V roku 1784 bol postavený murovaný evanjelický klasicistický kostol. Na námestí sa nachádza budova radnice zrekonštruovanej v roku 1996.

 

Súčasnosť

Stráže sú v súčasnosti v najbližšom okolí známe bohatým kultúrno-spoločenským životom. Veľmi úspešný je divadelný súbor Ozvena. Prvé divadelné scénky zahrali divadelníci na Veľkú noc v roku 1896 v nemeckom jazyku. Jedným zo zakladateľov slovenského divadla bol Július Maličký (1901-1978). Bol vyučeným krajčírom, no učarovalo mu divadlo. Prvým predstavením bol v roku 1919 Kamenný chodníček. Od tohto obdobia vznikla v Strážach tradícia, podľa ktorej sa hrajú divadelné predstavenia vždy na Vianoce a Veľkú noc. V roku 1920 sa Július Maličký stal členom dobrovoľného hasičského zboru a v rokoch 1930-1945 bol zvolený za jeho veliteľa.

Spomenutý hasičský zbor má v Strážach dlhoročnú tradíciu už pred rokom 1863, kedy si spoločný požiarny zbor založili obyvatelia Matejoviec, Spišskej Soboty, Popradu, Veľkej a Stráží. Spoločným a mimoriadne aktívnym veliteľom hasičov bol Eduard Blasy (1820-1888) z Veľkej. Dobrovoľný hasičský zbor so zborom v Spišskej Sobote patria medzi najaktívnejšie v meste a v okrese Poprad. Zázemie v meste majú aj viaceré športové aktivity. Najznámejšou športovou osobnosťou je hokejista Peter Bondra, ktorý tu prežíval svoje detstvo.
 

 


 

Stráže pod Tatrami - centrum

Stráže pod Tatrami - centrum

 

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol sv. Jána Krstiteľa

 

Kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol sv. Jána Krstiteľa