VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Správne konania - ochrana prírody

Mesto Poprad, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad alebo elektronicky na adresu: podatelna@msupoprad.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


 
Začaté správne konania
Číslo konaniaDátum začatia konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaníPredmet konania
87819/201713.12.201714.12.20175 pracovných dníBc. Daniela Papová, Juraj Ovčár, Mária Ovčárová, vila Zámoček 431/21, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87548/201712.12.201712.12.20175 pracovných dníPavol Hadzima, Orlická 2701/10, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
86382/201704.12.201705.12.20175 pracovných dníMiestna organizácia SRZ v Poprade, Fraňa Kráľa 31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83656/201713.11.201713.11.20175 pracovných dníVladimír Mačuga, Hraničná 4001, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
82946/201708.11.201709.11.20175 pracovných dníMichal Čekel, Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83148/201708.11.201709.11.20175 pracovných dníMária Feriancová, Donská 3269/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
81516/201730.10.201730.10.20175 pracovných dníRádio Tatry International, s.r.o., Mlynské nivy 73/A, 821 05 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
80758/201724.10.201726.10.20175 pracovných dníEUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
80704/201724.10.201726.10.20175 pracovných dníSPOLBYT, s.r.o. Poprad, Tomášikova 2940/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
80451/201723.10.201724.10.20175 pracovných dníPopradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73988/201716.10.201717.10.20175 pracovných dníIng. František Bukovinský, Kvetná 3572/21, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
74015/201716.10.201717.10.20175 pracovných dníRóbert Zemjánek, Hôrka 198, 059 12 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73606/201712.10.201713.10.20175 pracovných dníSpoločenstvo vlastníkov bytov bl. Dúha, Záborského 2943/25, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73493/201711.10.201712.10.20175 pracovných dníByty Poprad, s.r.o., Dlhé hony 5268/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73403/201711.10.201711.10.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71919/201729.09.201729.09.20175 pracovných dníMária Králová, Allendého 2790/48, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71814/201728.09.201729.09.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71739/201728.09.201728.09.20175 pracovných dníIng. Zdenka Cicáková, Tajovského 2670/23, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71616/201727.09.201728.09.20175 pracovných dníAnton Labaj, L. Svobodu 2493/44, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70520/201720.09.201720.09.20175 pracovných dníJán Ľach, Záhradnícka 287/7, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69996/201714.09.201714.09.20175 pracovných dníHrebík Maroš, Rastislavova 3482/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69803/201713.09.201714.09.20175 pracovných dníJaroslav Dratva, Široká 1840/37, 058 01 Poprad - Veľká - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69565/201711.09.201711.09.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69213/201707.09.201707.09.20175 pracovných dníMargaréta Bendová a Jozef Benda, Murgašova 93/20, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69149/201706.09.201706.09.20175 pracovných dníSpoločenstvo bytov a nebytových priestorov, ul. Francisciho 917, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
68230/201728.08.201730.08.20175 pracovných dníMartin Kurcáb, Tatranská Lomnica 125, 062 01 Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66435/201710.08.201711.08.20175 pracovných dníPeter Budziňák, Komenského 583/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66436/201710.08.201711.08.20175 pracovných dníSimona Šidlovská, Zimná 3235/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65905/201704.08.201704.08.20175 pracovných dníVladimír Majerčák - MEGAS SPOL., Michalská 18, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62879/201706.07.201707.07.20175 pracovných dníPeter Trembáč, Jarmočná 28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62296/201729.06.201729.06.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62185/201728.06.201729.06.20175 pracovných dníPavol Blaňar, Frička 39 , 086 02 Gaboltov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
61130/201721.06.201721.06.20175 pracovných dníIng. Igor Cpin, D. Tatarku 323/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
60353/201714.06.201715.06.20175 pracovných dníTATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59293/201706.06.201706.06.20175 pracovných dníPohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57207/201723.05.201724.05.20175 pracovných dníTATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
56777/201719.05.201719.05.20175 pracovných dníIng. Marek Knápek, Komenského 584/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
54643/201705.05.201705.05.20175 pracovných dníZákladná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
53369/201724.04.201725.04.20175 pracovných dníSUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
11775/201704.04.201705.04.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
11351/201731.03.201731.03.20175 pracovných dníJán Potok, 29. augusta 169/51, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
10450/201722.03.201723.03.20175 pracovných dníMgr. Eva Mecanová, Tajovského 2605/18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
10268/201721.03.201722.03.20175 pracovných dníIng. Martin Poljak s.r.o., 059 60 Tatranská Lomnica 100, Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
10268/201721.03.201721.03.20175 pracovných dníIng. Martin Poljak s.r.o., Tatranská Lomnica 100, 059 60 Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8292/201715.03.201715.03.20175 pracovných dníIng. Vladimír Pastorek, Donská 4088/38, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8123/201714.03.201714.03.20175 pracovných dníZdenka Barlová, Popradské nábrežie 449/30, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7982/201713.03.201714.03.20175 pracovných dníStanislav Šebest a Terézia Šebestová, Prešovská 54, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8054/201714.03.201714.03.20175 pracovných dníMichaela Holešová, Hlavná 1411/35, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7511/201708.03.201709.03.20175 pracovných dníMiroslav Gordiak, Chalupkova 2248/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7422/201708.03.201708.03.20175 pracovných dníRóbert Zaharek, Slnečná 243/14, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7303/201707.03.201707.03.20175 pracovných dníRB trade, s.r.o., Kuzmányho 1916/8, 031 01 Liptovský Mikuláš - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6686/201701.03.201701.03.20175 pracovných dníJozef Zavacký, Bezručova 1680/13, 058 01 Poprad- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6505/201728.02.201728.02.20175 pracovných dníPeter Illenčík, Oravská 1140/41, 058 01 Poprad- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6184/201724.02.201724.02.20175 pracovných dníPatrícia Parvová, Matejovská 2741/15, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5912/201722.02.201722.02.20175 pracovných dníIng. Jozef Komada, Kvetnica 429/23, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5794/201721.02.201722.02.20175 pracovných dníSPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA SEKRETARIÁT, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5791/201721.02.201722.02.20175 pracovných dníIng. Ľudmila Ivanová, Jarmočná 15, 058 01 Poprad, Blažena Pecušová, Oravská 24, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5314/201716.02.201717.02.20175 pracovných dníTatravagónka a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5230/201715.02.201716.02.20175 pracovných dníStavebný inžiniering, s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad, v zastúpení CORRIB DEVELOPMENT POPRAD, s.r.o., Okružná 52, 064 01 Stará Ľubovňa - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5011/201714.02.201715.02.20175 pracovných dníLife Academy, s.r.o., Francisciho 906/25, Poprad v zastúpení PRODESIGN STUDIO, s.r.o. Nám. Sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4827/201713.02.201714.02.20175 pracovných dníSTAVOPROJEKT Poprad a.s., Levočská 866, 058 01 Poprad v zastúpení KAUFLAND SR v.o.s., Trnavská cesta 41/a, 831 01 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4862/201713.02.201714.02.20175 pracovných dníJúlia Kišková, Banícka 801/31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4319/201708.02.201709.02.20175 pracovných dníSYNOT W, a.s., Továrenska štvrť 1467/24, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4382/201709.02.201709.02.20175 pracovných dníAREMAC, s.r.o., kpt. Nálepku 74, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3880/201706.02.201707.02.20175 pracovných dníMgr. Ľuboslav Knapík, Allendeho 1566/45, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3616/201703.02.201703.02.20175 pracovných dníMartin Reiter, Štúrova 128/15, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3302/201701.02.201701.02.20175 pracovných dníJozef Graciak, L. Svobodu 2608/33, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3061/201731.01.201701.02.20175 pracovných dníJán Zeman, Vodárenská 86, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1786/201719.01.201719.01.20175 pracovných dníFrantišek Pikovský, Suchoňova 3382/18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1272/201716.01.201716.01.20175 pracovných dníMgr. Lýdia Cimermanová, Tomášikova 2490/33, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1126/201713.01.201713.01.20175 pracovných dníMesto Poprad nám. Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
936/201712.01.201712.01.20175 pracovných dníFrantišek Zacher, ul. Palárikova 2602/24, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
356/201704.01.201705.01.20175 pracovných dníIng. Iveta Bočkajová, Joliota Curie 735/37, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
240/201703.01.201704.01.20175 pracovných dníŠKOLSKÝ INTERNÁT, ul. Karpatská č. 9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64/201702.01.201702.01.20175 pracovných dníOndrej Vilum,blok Rádum, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
86637/201614.12.201615.12.20165 pracovných dníIng. Jaroslav Kilian, 1. mája 229/16, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
85002/201607.12.201607.12.20165 pracovných dníSatel - Slovakia, s.r.o., Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83728/201630.11.201601.12.20165 pracovných dníSPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV bloku TITAN, ul. Pavlovova 2343/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83454/201629.11.201630.11.20165 pracovných dníFrantišek Zelený a Marta Zelená, Prešovská 78, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83452/201629.11.201630.11.20165 pracovných dníAdriana Bizubová, L. Svobodu 2357/10, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
82905/201624.11.201624.11.20165 pracovných dníFrantišek Vachmanský, L. Svobodu 2589/66, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
82733/201623.11.201623.11.20165 pracovných dníValeria Pavlíčková, Traktorová 591/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
81710/201616.11.201616.11.20165 pracovných dníCORRIB DEVELOPMENT POPRAD, s.r.o., Okružná 52, 064 01 Stará Ľubovňa - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
81143/201611.11.201611.11.20165 pracovných dníGabriela Nespalová, 1.mája 216/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
79584/201602.11.201604.11.20165 pracovných dníLesopark, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
79582/201602.11.201604.11.20165 pracovných dníBibiána Medveďová, Jedľová 5178/12, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
79583/201602.11.201604.11.20165 pracovných dníRastislav Bohunčák, Francisciho 5053/20, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
76198/201618.10.201619.10.20165 pracovných dníPohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70641/201605.10.201605.10.20165 pracovných dníŠtefan Starinský, Allendeho 1573/61, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70232/201603.10.201604.10.20165 pracovných dníSLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA POPRAD, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69706/201628.09.201629.09.20165 pracovných dníŠimon Albert, Allendeho 24, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69606/201628.09.201628.09.20165 pracovných dníIng. Gabriel Molitor, Donská 4890/40, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69609/201628.09.201628.09.20165 pracovných dníMarek Ferenc, Janka Kráľa 4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
68878/201622.09.201626.09.20165 pracovných dníRenáta Stankovičová, Moyzesova 2810/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
68933/201622.09.201323.09.20165 pracovných dníOľga Pončíková, ul. 29. augusta 173/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
67410/201609.09.201609.09.20165 pracovných dníZákladná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66502/201630.08.201631.08.20165 pracovných dníSlovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65702/201622.08.201623.08.20165 pracovných dníFrantiška Sedláková, SNP 1251/56, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64799/201611.08.201615.08.20165 pracovných dníTRANSACTIO - právne služby, s.r.o., Mnoheľova 839/10, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64377/201608.08.201608.08.20165 pracovných dníIng. Eva Michaličková, Jesenského 2227/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64268/201605.08.201605.08.20165 pracovných dníMiroslav Tokarčik a Katarína Tokarčiková, 29. augusta 170/53, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64145/201604.08.201605.08.20165 pracovných dníMária Sventeková, Slnečná 240/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63851/201602.08.201603.08.20165 pracovných dníJarmila Majerčáková, Allendého 2756/32, 059 51 Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63760/201601.08.201602.08.20165 pracovných dníEvanjelický a.v. cirkevný zbor na Slovensku Poprad, dcérocirkev Stráže pod Tatrami, Nám. sv. Egídia 8/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63165/201625.07.201626.07.20165 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62618/201619.07.201622.07.20165 pracovných dníVIA INVEST, s.r.o., Sobotské námestie 1778, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6251/201620.07.201620.07.20165 pracovných dníMagdaléna Balcová, Dominika Tatraku 323/6, 058 01 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62425/201615.07.201618.07.20165 pracovných dníLB-EXPRESS, s.r.o., Tatranská Lomnica 553, 059 60 Tatranská Lomnica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62024/201612.07.201612.07.20165 pracovných dníMária Šulerová, SNP 1234/39, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
61804/201611.07.201611.07.20165 pracovných dníJuraj Brozák, Bajkalská 2338/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
60497/201627.06.201628.06.20165 pracovných dníEvanjelický a.v. cirkevný zbor Poprad,dcérocirkev Stráže, Nám. Sv. Egídia 8/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59346/201614.06.201615.06.20165 pracovných dníMiroslava Žecová, Štúrova 126/7, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59176/201613.06.201614.06.20165 pracovných dníLýdia Čenková, Ústecko Orlická 2344/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
58675/201608.06.201608.06.20165 pracovných dníLESOPARK, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57781/201601.06.201602.06.20165 pracovných dníBc. Margita Kormaňošová, Hviezdoslavova 51, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57015/201627.05.201627.05.20165 pracovných dníIng. Dana Syrotňáková, Partizánska 711/19, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
56534/201623.05.201624.05.20165 pracovných dníIng. Patrik Tomajko, Matejovská 1798/12, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
55211/201612.05.201613.05.20165 pracovných dníEmília Valková, Široká 1872/98, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
54576/201506.05.201609.05.20165 pracovných dníINTRO POPRAD, s.r.o., Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad, v zastúpení SFZ Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
52953/201626.04.201626.04.20165 pracovných dníSlovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
52776/201622.04.201622.04.20165 pracovných dníAIRPARK, s.r.o., Veľký Slavkov 152, 059 91 Veľký Slavkov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
10190/201631.03.201601.04.20165 pracovných dníZákladná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9997/201630.03.201630.03.20165 pracovných dníEmília Valková, Široká 98, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9852/201629.03.201630.03.20165 pracovných dníSpoločenstvo vlastníkov v obytnom dome NEÓN, Bajkalská ul. 2337/7, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9714/201623.03.201623.03.20165 pracovných dníAnna Janečková, Suchoňova 3471/15 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9262/201618.03.201618.03.20165 pracovných dníRužena Chovancová Šoltesová, Krátka 6, 058 01 Poprad - Veľká - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7775/201617.03.201618.03.20165 pracovných dníObchodná akadémia, Murgašova 94, 058 22 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7724/201617.03.201617.03.20165 pracovných dníMária Poremská, Šrobárova 2610/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7655/201616.03.201617.03.20165 pracovných dníIng. Vladimír Mlynárčik, Mgr. Daniela Mlynárčiková, Široká 1851/63, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7470/201615.03.201615.03.20165 pracovných dníKAMINHOLZ s.r.o., Jegeho 12, 821 08 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6937/201609.03.201609.03.20165 pracovných dníPeter Vasičák, Uherova 2909/23, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6603/201607.03.201607.03.20165 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6436/201603.03.201603.03.20165 pracovných dníTomáš Maguth a Petra Maguthová, Kuzmányho 2093/31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5881/201626.02.201629.02.20165 pracovných dníRÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV farnosť POPRAD, Hviezdoslavova 348/33, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5796/201625.02.201626.02.20165 pracovných dníJanka Macičáková, Na letisko 27, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5677/201625.02.201625.02.20165 pracovných dníStredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5517/201623.02.201625.02.20165 pracovných dníJaroslav Baláž, Zimná 3235/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5561/201624.02.201625.02.20165 pracovných dníMatúš Gál, Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5453/201622.02.201623.02.20165 pracovných dníMartin Blaško, Pod Bránou 4, 058 01 Spišská Sobota - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5326/201622.02.201623.02.20165 pracovných dníJán Markoči, Tajovského 2599/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5234/201619.02.201619.02.20165 pracovných dníStanislav Szczepaniak, Kvetnica 5195/31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2198/201627.01.201627.01.20165 pracovných dníIng. arch. Viliam Kubovčík, Scherfelova 1341/74, 058 01 Poprad a Ing. Kamil Chudý, Dominika Tatarku 322/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1973/201626.01.201626.01.20165 pracovných dníRastislav Kromka, Svitská 18, 059 34 Spišská Teplica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1911/201625.01.201625.01.20165 pracovných dníAndrea Ringošová, Janka Kráľa 2596/7, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1912/201625.01.201625.01.20165 pracovných dníDušana Mitasová, Vrakunská 1252/41, , 821 06 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1015/201615.01.201615.01.20165 pracovných dníPODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
92/201604.01.201604.01.20165 pracovných dníIng. Patrik Varadzin, Letná 3478/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
93/201604.01.201604.01.20165 pracovných dníPavol Dubec, Letná 3478/11, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
91/201604.01.201604.01.20165 pracovných dníPeter Haľamček, Letná 3478/11, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87599/201522.12.201523.12.20155 pracovných dníMesto Poprad, Nábr. J. Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87433/2001521.12.201521.12.20155 pracovných dníMgr. Dávid Tomko - Králo, 29. augusta 166/37, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87201/201517.12.201521.12.20155 pracovných dníMagdaléna Zadžorová, Ul. L. Svobodu č. 2357/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87107/201516.12.201517.12.20155 pracovných dníMonika Graindová, Dostojevského 3311/35, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
85758/201509.12.201509.12.20157 dníMinisterstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Stredisko prevádzky objektov Prešov, Čapajevova 38 080 01 Prešov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83149/201520.11.201520.11.20157 dníAIRPARK, s.r.o., Veľký Slavkov 152, 059 91 Veľký Slavkov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83021/201520.11.201520.11.20157 dníVladimír Chromý, Rastislavova 3468/34, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
82920/201519.11.201519.11.20157 dníIng. Pavol Kandra, Allendeho 2799/56, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
80731/201503.11.201504.11.20157 dníIng. Ľubomír Turčan, Lúčna 3923/22, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
80556/201502.11.201503.11.20157 dníTATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
79895/201529.10.201529.10.20157 dníIng. Mikuláš Bobák, CSc., Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
75357/201520.10.201521.10.20157 dníZákladná škola s materskou školou Dostojevského ulica 2616/25 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
74676/201519.10.201520.10.20157 dníZákladná škola s materskou školou, ul. Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71518/201530.09.201501.10.20157 dníMgr. Zuzana Krišková, Rastislavova 3467/30, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71043/201528.09.201528.09.20157 dníZlatica Kubaská, Mládeže 2351/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69717/201516.09.201516.09.20157 dníEva Pavličková, Košická 2617/18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69750/201516.09.201516.09.20157 dníSOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69708/201516.09.201516.09.20157 dníBožena Marcinková, Mládeže 2347/1, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69703/201516.09.201516.09.20157 dníAnna Kocúreková, Ústecko - Orlická 2344/3 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69393/201514.09.201514.09.20157 dníAIRPARK, s.r.o., Veľký Slavkov 152, 059 91 Veľký Slavkov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
68694/201507.09.201507.09.20157 dníPavol Alášy, Kvetná 393/22, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66733/201521.08.201524.08.20157 dníMinisterstvo vnútra SR Štátny archív v Levoči pobočka Poprad, Sobotsté nám. 18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66804/201521.08.201524.08.20157 dníIngrid Leššová, L. Svobodu 2671/13, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65577/201507.08.201510.08.20157 dníRadovan Grainda, 29. augusta 165/35, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
61185/201523.06.201523.06.20157 dníIng. Rudolf Vaškovič, Štefánikova 877/29, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59523/201505.06.201505.06.20157 dníJanka Macičáková, Na Letisko 27, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
58179/201528.05.201529.05.20157 dníIvona Kolodzejová, Jesenského 3401/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57136/201519.05.201520.05.20157 dníNemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57035/201520.05.201520.05.20157 dníJúlius Rác, Tajovského 2600/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
56656/201518.05.201518.05.20157 dníLIMBA ŠK, spol. s r.o. Športová 4425/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
55638/201507.05.201507.05.20157 dníMiloš Regitko, Letná 3370/21, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
53189/201530.04.201530.04.20157 dníBytový dom Máj, Partizánska 680/1, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
37920/201521.04.201522.04.20157 dníIng. Pavol Polák, Hrušková 513/4, 031 04 Liptovský Mikuláš - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
35342/201520.04.201520.04.20157 dníSVB Erbium, L. Svobodu 2358, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
34030/201517.04.201520.04.20157 dníVýchodoslovenská distribučná a.s., Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
32085/201514.04.201514.04.20157 dníIng. Igor Cpin, D. Tatarku 323/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
29405/201508.04.201509.04.20157 dníDana Ilavská, Farbiarska 3580/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9191/201524.03.201526.03.20157 dníŠtefan Karel, Donská 4086/36, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9169/201524.03.201524.03.20157 dníJudr. Boris Bednár - advokát, Štefánikova 873/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9152/201524.03.201524.03.20157 dníMaterská škola pri základnej škole, Tajovského 3015/20, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8195/201512.03.201513.03.20157 dníJozef Zubaj, Nábrežná 868, 032 61 Važec - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8270/201513.03.201513.03.20157 dníPohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Fraňa Kráľa 2052/84 058 01 Porad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7930/201510.03.201512.03.20157 dníSTREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, Hlavná č. 1, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7357/201504.03.201505.03.20157 dníKatarína Sidorová a JUDr. Jaroslav Sidor, Zdravotnícka 4373/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6690/201525.02.201526.02.20157 dníPavol Ugray, SNP 1256/46, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6548/201524.02.201526.02.20157 dníZdruženie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade, Francisciho 905/29, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6411/201523.02.201525.02.20157 dníIng. Eva Majerská, Železničná 1106/18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6381/201523.02.201525.02.20157 dníSPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV blok ŠPORT, Partizánska 697, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4792/201518.02.201525.02.20157 dníAnastázia Tomko - Králová, Partizánska 3265/6, bl. OROL, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4835/201519.02.201525.02.20157 dníIng. Tatiana Caltíková, ul. Mládeže 2351/16 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4491/201516.02.201518.02.20157 dníIng. Ľubomír Barbuš, Partizánska 3266/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4480/201516.02.201518.02.20157 dníMIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3658/201506.02.201510.02.20157 dníBYTOVÝ PODNIK POPRAD, s.r.o., Široká 2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3675/201509.02.201510.02.20157 dníSVB BIZMUT, L. Svobodu 2361/30, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2878/201530.01.201502.02.20157 dníVladimír Mačuga DOUS, Hraničná 4001, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1940/201522.01.201526.01.20157 dníIng. Dalibor Košár, Boženy Němcovej 969/31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
779/201513.01.201514.01.20157 dníSINTRA spol. s r.o., Bratislava, Odštepný závod ZDROJ, Hraničná 665/14, 058 01 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
180/201505.01.201507.01.20157 dníSVB bl. Váh v Poprade, Ústecko - Orlická 2346/19, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87766/201530.12.201405.01.20157 dníMiroslav Romaňák, Široká 23, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
86618/201412.12.201416.12.20147 dníSpoločenstvo vlastníkov bytov, ul. Tomášikova, blok Astát, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
86506/201412.12.201412.12.20147 dníŠtefan Mojžiš, Lúčna 2710/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
85685/201404.12.201405.12.20147 dníIng. Mikuláš Bobák, CSc., Jahodná 3305/13, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
85687/201404.12.201405.12.20147 dníStredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
85351/201402.12.201403.12.20147 dníOndrej Kožár a Eva Kožárová, Továrenská štvrť 1451/7, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
84726/201426.11.201427.11.20147 dníACCEPT, s.r.o., Mirka Nešpora 6392/61, 080 01 Prešov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
84085/201420.11.201421.11.20147 dníVladimír Chlipala, Uherova 2910/11, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83527/201418.11.201418.11.20147 dníAnna Petríčková, Tomášikova 2490/29, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
81026/201431.10.201403.11.20147 dníZEMEDAR, s.r.o., Františka Hečku 570/49, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
80534/201429.10.201431.10.20147 dníMiloslav Turzák, Jarmočná 1297/20, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
78645/201423.10.201424.10.20147 dníMarta Nesládeková, Tomášikova 2502/28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
75762/201417.10.201421.10.20147 dníIng. Ľubica Pustulková, Banícka 806/14, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
75953/201417.10.201420.10.20147 dníEUROVIA SK, a.s, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
75441/201416.10.201416.10.20147 dníSolisko Invest, s. r. o., SNP 145, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73934/201410.10.201414.10.20147 dníSpoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Slnečnica A, Popradskej brigády 740, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
74078/201410.10.201414.10.20147 dníSpoločenstvo vlastníkov bytov Dúha, ul. Záborského 2943/25, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
74258/201413.10.201414.10.20147 dníSlovenský futbalový zväz, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73623/201408.10.201409.10.20147 dníMgr. Helena Šablová, Pavlovova 8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73119/201403.10.201403.10.20147 dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
72833/201401.10.201402.10.20147 dníSpoločenstvo vlastníkov bytov, Tomášikova 8479, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
72128/201425.09.201429.05.20147 dníMgr. Magdaléna Skokanová a Mgr. Petra Burgerová, Vodárenská 64, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71718/201422.09.201423.09.20147 dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71098/201417.09.201417.09.20147 dníDaniel Pompa, Riečna 945/14, 058 01 Poprad - Spišská Sobota - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70465/201410.09.201410.09.20147 dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69881/201403.09.201404.09.20147 dníENTO spol.s r.o., Jesenského 6, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69576/201428.08.201428.08.20147 dníIng. Jaromír Andráš, Štúrova 128/15, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
67537/201413.08.201413.08.20147 dníPavel Chromek, L. Svobodu 2589/66, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
67111/201413.08.201413.08.20147 dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66931/201406.08.201411.08.20147 dníZdena Závatská, Rastislavova 3482/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
67002/201406.08.201407.08.20147 dníJán Cvaniga a Branislav Cvaniga, Vodárenska 1997/66, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65730/201423.07.201424.07.20147 dníBZ spol. s r.o., Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64435/201414.07.201414.07.20147 dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64574/201411.07.201414.07.20147 dníJUDr. Dávid Bojčík, Štefánikova 873/12, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62179/201419.06.201419.06.20147 dníMária Marušinská, Jesenná 23, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
61595/201418.06.201419.06.20147 dníMichal Kandra, Tomášikova 2502/30, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
61593/201416.06.201418.06.20147 dníTRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
61462/201413.06.201416.06.20147 dníSpoločenstvo vlastníkov bytov Sĺňava, Partizánska 3261/18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
60210/201405.06.201406.06.20147 dníENTO spol. s r.o., Jesenského 6, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59959/201403.06.201405.06.20147 dníJán Martinko a Ľubomíra Martinková, Oravská 3826/26, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59951/201403.06.201405.06.20147 dníIng. Júlia Beláková, Vodárenská 1956/97, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59636/201430.05.201403.06.20147 dníMária Kolčáková, Nerudova 2708/6, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
58604/201426.05.201427.05.20147 dníFrantišek Vachmanský, Brežný riadok 197/15, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
58000/201421.05.201421.05.20147 dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57912/201420.05.201421.05.20147 dníEva Doležalová, Rázusova 3287/1, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57577/201419.05.201420.05.20147 dníGabriela Kočanová, Nad teheľňou 2744/10, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57298/201416.05.201416.05.20147 dníMária Mlynárová, Brežný riadok 3856/10, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
56613/201412.05.201412.05.20147 dníHedviga Fedáková, Okružná 46, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
56420/201409.05.201409.05.20147 dníKarol Molitor, Záborského 2908/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
49331/201428.04.201428.04.20147 dníMarek Mráz, Budovateľská 2732/21, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
44145/201423.04.201425.04.20147 dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II, 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
31484/201411.04.201414.04.20147 dníTATRAVAGÓNKA, a.s. Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
32677/201411.04.201414.04.20147 dníIng. Vladimír Pastorek, Donská 1088/38, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
30217/201408.04.201410.04.20147 dníEmil Kožik, Budovateľská 2653/28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
30227/201408.04.201410.04.20147 dníIng. Edita Hudečková, 29. augusta 167/41, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
27289/201404.04.201407.04.20147 dníStavebná spoločnosť TATRY PP, s.r.o., Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
23099/201401.04.201402.04.20147 dníZŠ s MŠ Poprad - Matejovce, Koperníkova ulica 1707/21, 059 51 Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
22913/201431.03.201402.04.20147 dníJozef Dominik, Záhradnícka 308/30, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
10462/201421.03.201421.03.20147 dníBc. Vladimír Vlado, Kollárova 16, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8520/201405.03.201410.03.20147 dníCirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Poprad - Matejovce, Lidická 19, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7919/201427.02.201428.02.20147 dníPeter Kacvinský, Jahodná 2325/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7677/201426.02.201426.02.20147 dníJán Pekarčík, Záborského 2908/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7135/201420.02.201421.02.20147 dníJán Božoň, Novomeského 3918/19, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysl