VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Správne konania - ochrana prírody

 

Na tejto stránke sú oznamy zverejnené  do 31.7. 2019. Oznamy zverejnené po 1.8.2019 sú zverejnené na odkaze https://egov.poprad.sk alebo https://cuet.slovensko.sk/

 

Mesto Poprad, ako orgán ochrany prírody, zverejňuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad alebo elektronicky na adresu: podatelna@msupoprad.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.


 
Začaté správne konania
Číslo konaniaDátum začatia konaniaDátum zverejnenia informácieLehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaníPredmet konania
68654/201926.07.201929.07.20195 pracovných dníLIGUM, spol.s.r.o., Levočská cesta 51, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
68410/201925.07.201929.07.20195 pracovných dníKN-C 794 v k.ú. Spišská Sobota - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
68501/201925.07.201929.07.20195 pracovných dníPohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
65499/201927.06.201901.07.20195 pracovných dníSpoločenstvo vlastníkov bytov MAJA, Moyzesova 2810/17, 058 01 Poprad, - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
65133/201925.06.201927.06.20195 pracovných dníSVB MURGAŠOVA 87 , Murgašova ulica č. 87 / 8, 058 01 Poprad, - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
65011/201924.06.201925.06.20195 pracovných dníIng. Ivan Drevený PhD., Hlinská 2589/20, 010 01 Žilina, - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
64256/201918.06.201919.06.20195 pracovných dníAZOR, s.r.o. Scherffelova 38, 058 01 Poprad, - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
62934/201911.06.201912.06.20195 pracovných dníSOŠ Elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
61738/201906.06.201907.06.20195 pracovných dníKvetoslava Duláková, Uherová 2911/45 , 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
61100/201904.06.201905.06.20195 pracovných dníScheidegger training institute Europe, s.r.o., Mlynské Nivy 73/a, 821 05 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
61151/201904.06.201905.06.20195 pracovných dníNemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
52124/201902.05.201906.05.20195 pracovných dníMgr. Peter Červeň, Sadová 364/15, 058 01 Gánovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
51877/201930.04.201902.05.20195 pracovných dníMartin Jadamec, Koperníkova 3546/10, 059 51 Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
50294/201915.04.201917.04.20195 pracovných dníSUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
49855/201910.04.201911.04.20195 pracovných dníMgr. Daniela Malačinová, Okružná 767/57, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
49699/201909.04.201910.04.20195 pracovných dníSpoločenstvo vlastníkov bytov OROL, Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
49691/201909.04.201910.04.20195 pracovných dníS.D.K., spol. s r.o., Nám. sv. Egídia 83, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9738/201922.03.201925.03.20195 pracovných dníVladimír Pastorek, Donská 38, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9304/201919.03.201921.03.20195 pracovných dníRadka Zuntová Omastová, Šoltésovej 3379/16, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9062/201915.03.201918.03.20195 pracovných dníPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9000/201915.03.201918.03.20195 pracovných dníALLINMARKET, s. r. o., Michalská 18, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8826/201914.03.201915.03.20195 pracovných dníPopradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8578/201912.03.201914.03.20195 pracovných dníJozefína Kendrová, Vodárenska 2027/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8121/201907.03.201911.03.20195 pracovných dníZákladná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7678/201904.03.201905.03.20195 pracovných dníMilan Stein, Široká 1864/114, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6340/201920.02.201922.02.20195 pracovných dníMarek Ambróz, Hlavná 1422/52, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5867/201915.02.201919.02.20195 pracovných dníMária Vagašová, Šrobárova 2676/32, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5502/201912.02.201914.02.20195 pracovných dníEduard Tessár, Jazová 184/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5340/201911.02.201912.2.20195 pracovných dníPodtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5264/201911.02.201912.02.20195 pracovných dníIng. Ján Roth, Nešporova 2544/29, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5387/201911.02.201912.02.20195 pracovných dníMichal Stanček, Banícka 806/14, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4529/201904.02.201906.02.20195 pracovných dníĽubomír Bizub, Tvarožná 146, 059 71 Tvarožná - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2079/201921.01.201922.01.20195 pracovných dníPeter Ľupták, Spišská 11, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2399/201921.12.201922.12.20195 pracovných dníS.D.K., spol. s r.o., Nám sv. Egídia 83, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1948/201918.01.201921.01.20195 pracovných dníIng. Ján Mlynár, Široká 1904/34, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
926/201911.01.201914.01.20195 pracovných dníJán Korenko, Scherfelova 1331/96, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
730/201909.01.201910.01.20195 pracovných dníTATRAVAGÓNKA a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
393/201907.01.201908.01.20195 pracovných dníMilan Štefanko, Mierová 53, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
247/201903.01.201904.01.20195 pracovných dníPavol Dominik, Dolný rad 1387/21, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87130/201830.11.201803.12.20185 pracovných dníJozef Pisarčík, Svätoplukova 2681/33, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87116/201830.11.201803.12.20185 pracovných dníSVB ODRA, Šrobárova 2668, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
86664/201828.11.201830.11.20185 pracovných dníTATRAVAGÓNKA Poprad, Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
81581/201815.11.201819.11.20185 pracovných dníMartin Jadamec, Koperníkova 3546/10, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
81582/201815.11.201819.11.20185 pracovných dníMartin Jadamec, Koperníkova 3546/10, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
79827/201809.11.201812.11.20185 pracovných dníIng. Irena Husová, Jarná 3040/10, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
78749/201806.11.201807.11.20185 pracovných dníMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Prešov, Štúrová 7, 080 01 Prešov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
78474/201805.11.201806.11.20185 pracovných dníOndrej Kollár, Budovateľská 2445/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
77978/201829.10.201805.11.20185 pracovných dníAnton Lisnik, správca farnosti Poprad - Stráže pod Tatrami, strážske námestie 1, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
78291/201802.11.201805.11.20185 pracovných dníJán Kováč, Moyzesova 4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
77506/201825.10.201826.10.20185 pracovných dníMária Vitková, Papierenská 8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
77240/201824.10.201825.10.20185 pracovných dníJozef Simnacher, Egerstrasse 32, 869 11 Nemecko - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
77045/201822.10.201824.10.20185 pracovných dníMgr. Marta Lukácsová,Tmášikova 2481/39, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
77034/201822.10.201824.10.20185 pracovných dníJán Hadidom, Štúrova 129/23, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
76989/201822.10.201823.10.20185 pracovných dníMgr. Lýdia Cimermanová, Tomášikova 2490/33. 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
76743/201819.10.201822.10.20185 pracovných dníTATRAMAT a.s., Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
75726/201815.10.201816.10.20185 pracovných dníSpoločenstvo vlastníkov bytov bl. Dúha, Záborského 2943/25, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
75693/201815.10.201816.10.20185 pracovných dníBožena Szczekotová, Chalupkova 2575/ 29, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
75157/201810.10.201812.10.20185 pracovných dníMUDr. Marián Tulenko, Gerlachov 193, 086 04 Kružlov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
75108/201809.10.201810.10.20185 pracovných dníNemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
74098/201802.10.201803.10.20185 pracovných dníEdita Mlynárová, Jarmočná 29, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73396/201826.09.201827.06.20185 pracovných dníMária Matejková, Nábrežná 9, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
72994/201824.09.201825.09.20185 pracovných dníMinisterstvo obrany Slovenskej republiky, Stredisko prevádzky objektov Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71889/201817.09.201818.09.20185 pracovných dníPopradská energetická spoločnosť, s.r.o. Široká 4285, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71273/201811.09.201812.09.20185 pracovných dníZákladná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71071/201810.09.201811.09.20185 pracovných dníIng. Daniela Suchá, Budovateľská 3026/92, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70955/201810.09.201811.09.20185 pracovných dníIng. Milena Smrčiaková, Francisciho 906/25, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71056/201810.09.201811.09.20185 pracovných dníMUDr. Vladimír Petroci, Sadová 20, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70463/201805.09.201806.09.20185 pracovných dníPodtatranské múzeum v Poprade, Vajanského 72/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70212/201804.09.201805.09.20185 pracovných dníIveta Luščoňová, B. Nemcovej 972/39, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70221/201804.09.201805.09.20185 pracovných dníMilan Gardoš, Vodárenská 1993/74, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70081/201803.09.201804.09.20185 pracovných dníJán Stanek, Košická 9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69795/201830.08.201831.08.20185 pracovných dníKARKI, spol. s r.o., Kvetnica 138/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63529/201824.09.201824.09.20185 pracovných dníLetisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
68934/201822.08.201823.08.20185 pracovných dníVlastníci bytov v bloku ARGON vchod č. 2 a 4, Bajkalská 2338/2, 2338/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
68319/201816.08.201823.08.20185 pracovných dníMinisterstvo obrany Slovenskej republiky, Stredisko prevádzky objektov Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
67701/201810.08.201813.08.20185 pracovných dníĽudmila Fábryová, Sadová 2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66762/201831.07.201801.08.20185 pracovných dníIng. Peter Maňák, Tatranská 30, 059 35 Batizovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66230/201825.07.201826.07.20185 pracovných dníŠtefan Karel, Donská 4086/36, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65477/201824.07.201825.07.20185 pracovných dníSpoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ORIENT, Slovenského odboja 182/1,3,5,7, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65837/201823.07.201824.07.20185 pracovných dníMária Beľujská, Bajkalská 2334/1, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65830/201823.07.201824.07.20185 pracovných dníSpoločenstvo vlastníkov bytov Gálium, Bajkalská 2334/1, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65357/201818.07.201819.07.20185 pracovných dníVladimír Bujňák, Joliota Curie 731/19, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65437/201818.07.201819.07.20185 pracovných dníElena Bocková, Ústecko - Orlická 2344/1, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64363/201809.07.201811.07.20185 pracovných dníMiestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Poprade, Fraňa Kráľa 31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63638/201802.07.201804.07.20185 pracovných dníMária Štěpánová, Matejovské námestie 1539/42, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63711/201802.07.201804.07.20185 pracovných dníIng. Iveta Lysinová, Partizánska 3265/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63615/201802.07.201804.07.20185 pracovných dníZdena Koreňová, Nerudova 3611/16, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63649/201802.07.201803.07.20185 pracovných dníDušan Marcinko, Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63070/201828.06.201829.06.20185 pracovných dníRastislav Hozza a manž. Martina, Záhradná 480, Veľká Lomnica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62948/201827.06.201828.06.20185 pracovných dníSpoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Alfa & Beta, Uherova 4920/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
60138/201818.06.201819.06.20185 pracovných dníLukáš Škrabala, Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
58674/201812.06.201813.06.20185 pracovných dníRoman Veverka, Nálepkova 36, 977 01 Brezno - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57326/201804.06.201806.06.20185 pracovných dníSpojená škola, Partizánska 2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57107/201801.06.201801.06.20185 pracovných dníMargita Kormaňošová, Hviezdoslavova 359/51, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
55730/201822.05.201824.05.20185 pracovných dníAnanstázia Bieliková, Štúrova 19, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
52972/201802.05.201804.05.20185 pracovných dníSLOVDACH, s.r.o., Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa v zastúpení PRODESIGN STUDIO, s.r.o., Nám. sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
52457/201827.04.201830.04.20185 pracovných dníPaulína Roxerová, Bottova 1445/4, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
52228/201825.04.201826.04.20185 pracovných dníIng. František Mikulášik, Hviezdoslavova 369/27, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
51975/201824.04.201825.04.20185 pracovných dníAMS-G s.r.o., Októbrova 55/4731, 080 01 Prešov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
51883/201823.04.201824.04.20185 pracovných dníMiroslav Kečka, Záborského 3029/11, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
51900/201823.04.201824.04.20185 pracovných dníEva Hrabová, Štefánikova 872/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
51690/201820.04.201820.04.20185 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána PavlaII. 2802/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
51478/201818.04.201820.04.20185 pracovných dníIng. František Kornaj, Kopečná 256/10, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
51276/201817.04.201818.04.20185 pracovných dníStavoprojekt Poprad, a.s., Levočská 866, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
51161/201816.04..201818.04.20185 pracovných dníSlniečko n.o., J. Curie 733/29, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
50844/201812.04.201813.04.20185 pracovných dníMarta Korpová, ul. SNP 1248/64, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
50641/201811.04.201811.04.20185 pracovných dníMinisterstvo obrany Slovenskej republiky, Čapajevova 38, 080 01 Prešov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
50719/201811.04.201812.04.20185 pracovných dníJaroslav Skokan, B. Nemcovej 4960/3A, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
49924/201806.04.201809.04.20185 pracovných dníIvana Gunárová, Jarná 3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
50027/201806.04.201809.04.20185 pracovných dníMargita Pompová, 2332/20, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
48843/201804.04.201806.04.20185 pracovných dníAndrea Bednarčíková, Záhradnícka 302/42, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
48997/201805.04.201806.04.20185 pracovných dníJozef Šidlovský, L. Svobodu 2493/56, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9770/201826.03.201827.03.20175 pracovných dníMartin Pitoňák, Nešporova 2906/50, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9218/201820.03.201821.03.20185 pracovných dníMsÚ Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9062/201819.03.201820.03.20185 pracovných dníDušan Medla, Svitská 653/13, 059 34 Spišská Teplica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
9022/201819.03.201820.03.20185 pracovných dníStanislav Dudáš, Moyzesova 3284/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8968/201819.03.201820.03.20185 pracovných dníAnton Jančík, Popradskej brigády 746/24, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8869/201816.03.201819.03.20185 pracovných dníKarol Molitor, Záborského 2908/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8390/201814.03.201816.03.20185 pracovných dníSÓLO, Komenského 583, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8650/201815.03.201816.03.20185 pracovných dníSVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Dunajca a Popradu, Levočská 852/31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8482/201814.03.201816.03.20185 pracovných dníAndrea Bednačíková, Záhradnícka 302/42, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8344/201813.03.201814.03.20185 pracovných dníMsÚ Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8043/201809.03.201812.03.20185 pracovných dníMilan Janík, Partizánska 680/1, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7759/201807.03.201808.03.20185 pracovných dníMária Švagerková, Zemplínska 3058/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7453/201805.03.201805.03.20185 pracovných dníMsÚ Poprad, OU a PP, odd. investičnej výstavby, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6917/201827.02.201801.03.20185 pracovných dníMichal Filip, Lúčna 2907/20, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5921/201820.02.201821.02.20185 pracovných dníSPVD117, s.r.o., Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5611/201816.02.201819.02.20185 pracovných dníCentrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4743/201809.02.201812.02.20185 pracovných dníIng. Patrik Korp, Lidická 5036/60A, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4400/201807.02.201808.02.20185 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4349/201806.02.201808.02.20185 pracovných dníDušan Medla, Svitská 653/13, 059 34 Spišská Teplica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4077/201805.02.201806.02.20185 pracovných dníJustina Borovská, Allendeho 2769/40, 059 51 Poprad- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3631/201831.01.201802.02.20185 pracovných dníIng. Jana Parízková, MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3511/201831.01.201802.02.20185 pracovných dníWELCOME, spol. s r.o., Karpatská 3273/7, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3371/201830.01.201831.01.20185 pracovných dníKatarína Darabošová, Františka Hečku 548/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3406/201830.01.201831.01.20185 pracovných dníJaroslav Ludvig, Scherfelova 96/1331, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3213/201829.01.201830.01.20185 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2988/201826.01.201829.01.20185 pracovných dníTibor Platta, Dominika Tatarku 323/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3078/201826.01.201829.01.20185 pracovných dníJán Kováč, Moyzesova 4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3055/201826.01.201829.01.20185 pracovných dníMiroslav Slaninka, Jana Slaninková, Fr. Hečku 551/14, 058 01 Poprad - - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2598/201823.01.201824.01.20185 pracovných dníMarián Maro, Lidická 1630/53, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
2191/201822.01.201823.01.20185 pracovných dníMgr. Eva Mecanová, Tajovského 2605/18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1924/201818.01.201822.01.20185 pracovných dníKAMINHOLZ s.r.o., Jégeho 12, 821 08 Bratislava- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
899/201810.01.201812.01.20185 pracovných dníMagdaléna Zadžorová, Ul. L. Svobodu 2357/4, 058 01 Poprad- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
842/201810.01.201811.01.20185 pracovných dníŠimon Petrigáč, Mládeže 2351/12, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
89266/201729.12.201729.12.20175 pracovných dníVlastníci bytov a NP v obytnom dome Platina, ul. Tomášikova 2481 číslo 47 a 49, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
88381/201719.12.201720.12.20175 pracovných dníIng. Martin Rečičár, Popradskej brigády 744/18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
88151/201715.12.201718.12.20175 pracovných dníStredná zdravotnícka škola, Levočská 5, 058 50 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87819/201713.12.201714.12.20175 pracovných dníBc. Daniela Papová, Juraj Ovčár, Mária Ovčárová, vila Zámoček 431/21, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
87548/201712.12.201712.12.20175 pracovných dníPavol Hadzima, Orlická 2701/10, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
86382/201704.12.201705.12.20175 pracovných dníMiestna organizácia SRZ v Poprade, Fraňa Kráľa 31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83656/201713.11.201713.11.20175 pracovných dníVladimír Mačuga, Hraničná 4001, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
82946/201708.11.201709.11.20175 pracovných dníMichal Čekel, Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad - Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83148/201708.11.201709.11.20175 pracovných dníMária Feriancová, Donská 3269/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
81516/201730.10.201730.10.20175 pracovných dníRádio Tatry International, s.r.o., Mlynské nivy 73/A, 821 05 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
80758/201724.10.201726.10.20175 pracovných dníEUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
80704/201724.10.201726.10.20175 pracovných dníSPOLBYT, s.r.o. Poprad, Tomášikova 2940/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
80451/201723.10.201724.10.20175 pracovných dníPopradská energetická spoločnosť, s.r.o., Široká 4285, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73988/201716.10.201717.10.20175 pracovných dníIng. František Bukovinský, Kvetná 3572/21, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
74015/201716.10.201717.10.20175 pracovných dníRóbert Zemjánek, Hôrka 198, 059 12 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73606/201712.10.201713.10.20175 pracovných dníSpoločenstvo vlastníkov bytov bl. Dúha, Záborského 2943/25, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73493/201711.10.201712.10.20175 pracovných dníByty Poprad, s.r.o., Dlhé hony 5268/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
73403/201711.10.201711.10.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71919/201729.09.201729.09.20175 pracovných dníMária Králová, Allendého 2790/48, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71814/201728.09.201729.09.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71739/201728.09.201728.09.20175 pracovných dníIng. Zdenka Cicáková, Tajovského 2670/23, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
71616/201727.09.201728.09.20175 pracovných dníAnton Labaj, L. Svobodu 2493/44, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70520/201720.09.201720.09.20175 pracovných dníJán Ľach, Záhradnícka 287/7, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69996/201714.09.201714.09.20175 pracovných dníHrebík Maroš, Rastislavova 3482/6, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69803/201713.09.201714.09.20175 pracovných dníJaroslav Dratva, Široká 1840/37, 058 01 Poprad - Veľká - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69565/201711.09.201711.09.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69213/201707.09.201707.09.20175 pracovných dníMargaréta Bendová a Jozef Benda, Murgašova 93/20, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69149/201706.09.201706.09.20175 pracovných dníSpoločenstvo bytov a nebytových priestorov, ul. Francisciho 917, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
68230/201728.08.201730.08.20175 pracovných dníMartin Kurcáb, Tatranská Lomnica 125, 062 01 Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66435/201710.08.201711.08.20175 pracovných dníPeter Budziňák, Komenského 583/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66436/201710.08.201711.08.20175 pracovných dníSimona Šidlovská, Zimná 3235/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65905/201704.08.201704.08.20175 pracovných dníVladimír Majerčák - MEGAS SPOL., Michalská 18, 060 01 Kežmarok - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62879/201706.07.201707.07.20175 pracovných dníPeter Trembáč, Jarmočná 28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62296/201729.06.201729.06.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62185/201728.06.201729.06.20175 pracovných dníPavol Blaňar, Frička 39 , 086 02 Gaboltov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
61130/201721.06.201721.06.20175 pracovných dníIng. Igor Cpin, D. Tatarku 323/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
60353/201714.06.201715.06.20175 pracovných dníTATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59293/201706.06.201706.06.20175 pracovných dníPohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57207/201723.05.201724.05.20175 pracovných dníTATRAVAGÓNKA a.s., Poprad, Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
56777/201719.05.201719.05.20175 pracovných dníIng. Marek Knápek, Komenského 584/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
54643/201705.05.201705.05.20175 pracovných dníZákladná škola s materskou školou Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa 2086/2, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
53369/201724.04.201725.04.20175 pracovných dníSUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
11775/201704.04.201705.04.20175 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
11351/201731.03.201731.03.20175 pracovných dníJán Potok, 29. augusta 169/51, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
10450/201722.03.201723.03.20175 pracovných dníMgr. Eva Mecanová, Tajovského 2605/18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
10268/201721.03.201722.03.20175 pracovných dníIng. Martin Poljak s.r.o., 059 60 Tatranská Lomnica 100, Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
10268/201721.03.201721.03.20175 pracovných dníIng. Martin Poljak s.r.o., Tatranská Lomnica 100, 059 60 Vysoké Tatry - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8292/201715.03.201715.03.20175 pracovných dníIng. Vladimír Pastorek, Donská 4088/38, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8123/201714.03.201714.03.20175 pracovných dníZdenka Barlová, Popradské nábrežie 449/30, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7982/201713.03.201714.03.20175 pracovných dníStanislav Šebest a Terézia Šebestová, Prešovská 54, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
8054/201714.03.201714.03.20175 pracovných dníMichaela Holešová, Hlavná 1411/35, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7511/201708.03.201709.03.20175 pracovných dníMiroslav Gordiak, Chalupkova 2248/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7422/201708.03.201708.03.20175 pracovných dníRóbert Zaharek, Slnečná 243/14, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7303/201707.03.201707.03.20175 pracovných dníRB trade, s.r.o., Kuzmányho 1916/8, 031 01 Liptovský Mikuláš - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6686/201701.03.201701.03.20175 pracovných dníJozef Zavacký, Bezručova 1680/13, 058 01 Poprad- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6505/201728.02.201728.02.20175 pracovných dníPeter Illenčík, Oravská 1140/41, 058 01 Poprad- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6184/201724.02.201724.02.20175 pracovných dníPatrícia Parvová, Matejovská 2741/15, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5912/201722.02.201722.02.20175 pracovných dníIng. Jozef Komada, Kvetnica 429/23, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5794/201721.02.201722.02.20175 pracovných dníSPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA SEKRETARIÁT, Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5791/201721.02.201722.02.20175 pracovných dníIng. Ľudmila Ivanová, Jarmočná 15, 058 01 Poprad, Blažena Pecušová, Oravská 24, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5314/201716.02.201717.02.20175 pracovných dníTatravagónka a.s., Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5230/201715.02.201716.02.20175 pracovných dníStavebný inžiniering, s.r.o., Hraničná 5, 058 01 Poprad, v zastúpení CORRIB DEVELOPMENT POPRAD, s.r.o., Okružná 52, 064 01 Stará Ľubovňa - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
5011/201714.02.201715.02.20175 pracovných dníLife Academy, s.r.o., Francisciho 906/25, Poprad v zastúpení PRODESIGN STUDIO, s.r.o. Nám. Sv. Egídia 63/28, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4827/201713.02.201714.02.20175 pracovných dníSTAVOPROJEKT Poprad a.s., Levočská 866, 058 01 Poprad v zastúpení KAUFLAND SR v.o.s., Trnavská cesta 41/a, 831 01 Bratislava - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4862/201713.02.201714.02.20175 pracovných dníJúlia Kišková, Banícka 801/31, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4319/201708.02.201709.02.20175 pracovných dníSYNOT W, a.s., Továrenska štvrť 1467/24, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
4382/201709.02.201709.02.20175 pracovných dníAREMAC, s.r.o., kpt. Nálepku 74, 059 21 Svit - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3880/201706.02.201707.02.20175 pracovných dníMgr. Ľuboslav Knapík, Allendeho 1566/45, 059 51 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3616/201703.02.201703.02.20175 pracovných dníMartin Reiter, Štúrova 128/15, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3302/201701.02.201701.02.20175 pracovných dníJozef Graciak, L. Svobodu 2608/33, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
3061/201731.01.201701.02.20175 pracovných dníJán Zeman, Vodárenská 86, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1786/201719.01.201719.01.20175 pracovných dníFrantišek Pikovský, Suchoňova 3382/18, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1272/201716.01.201716.01.20175 pracovných dníMgr. Lýdia Cimermanová, Tomášikova 2490/33, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
1126/201713.01.201713.01.20175 pracovných dníMesto Poprad nám. Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
936/201712.01.201712.01.20175 pracovných dníFrantišek Zacher, ul. Palárikova 2602/24, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
356/201704.01.201705.01.20175 pracovných dníIng. Iveta Bočkajová, Joliota Curie 735/37, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
240/201703.01.201704.01.20175 pracovných dníŠKOLSKÝ INTERNÁT, ul. Karpatská č. 9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64/201702.01.201702.01.20175 pracovných dníOndrej Vilum,blok Rádum, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
86637/201614.12.201615.12.20165 pracovných dníIng. Jaroslav Kilian, 1. mája 229/16, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
85002/201607.12.201607.12.20165 pracovných dníSatel - Slovakia, s.r.o., Mnoheľova 825/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83728/201630.11.201601.12.20165 pracovných dníSPOLOČENSTVO VLASTNÍKOV BYTOV bloku TITAN, ul. Pavlovova 2343/9, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83454/201629.11.201630.11.20165 pracovných dníFrantišek Zelený a Marta Zelená, Prešovská 78, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
83452/201629.11.201630.11.20165 pracovných dníAdriana Bizubová, L. Svobodu 2357/10, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
82905/201624.11.201624.11.20165 pracovných dníFrantišek Vachmanský, L. Svobodu 2589/66, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
82733/201623.11.201623.11.20165 pracovných dníValeria Pavlíčková, Traktorová 591/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
81710/201616.11.201616.11.20165 pracovných dníCORRIB DEVELOPMENT POPRAD, s.r.o., Okružná 52, 064 01 Stará Ľubovňa - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
81143/201611.11.201611.11.20165 pracovných dníGabriela Nespalová, 1.mája 216/4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
79584/201602.11.201604.11.20165 pracovných dníLesopark, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
79582/201602.11.201604.11.20165 pracovných dníBibiána Medveďová, Jedľová 5178/12, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
79583/201602.11.201604.11.20165 pracovných dníRastislav Bohunčák, Francisciho 5053/20, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
76198/201618.10.201619.10.20165 pracovných dníPohrebno - cintorínske služby, s.r.o. Poprad, Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70641/201605.10.201605.10.20165 pracovných dníŠtefan Starinský, Allendeho 1573/61, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
70232/201603.10.201604.10.20165 pracovných dníSLOVENSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA POPRAD, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69706/201628.09.201629.09.20165 pracovných dníŠimon Albert, Allendeho 24, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69606/201628.09.201628.09.20165 pracovných dníIng. Gabriel Molitor, Donská 4890/40, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
69609/201628.09.201628.09.20165 pracovných dníMarek Ferenc, Janka Kráľa 4, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
68878/201622.09.201626.09.20165 pracovných dníRenáta Stankovičová, Moyzesova 2810/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
68933/201622.09.201323.09.20165 pracovných dníOľga Pončíková, ul. 29. augusta 173/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
67410/201609.09.201609.09.20165 pracovných dníZákladná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
66502/201630.08.201631.08.20165 pracovných dníSlovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť, Wolkerova 466, 058 49 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
65702/201622.08.201623.08.20165 pracovných dníFrantiška Sedláková, SNP 1251/56, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64799/201611.08.201615.08.20165 pracovných dníTRANSACTIO - právne služby, s.r.o., Mnoheľova 839/10, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64377/201608.08.201608.08.20165 pracovných dníIng. Eva Michaličková, Jesenského 2227/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64268/201605.08.201605.08.20165 pracovných dníMiroslav Tokarčik a Katarína Tokarčiková, 29. augusta 170/53, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
64145/201604.08.201605.08.20165 pracovných dníMária Sventeková, Slnečná 240/8, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63851/201602.08.201603.08.20165 pracovných dníJarmila Majerčáková, Allendého 2756/32, 059 51 Matejovce - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63760/201601.08.201602.08.20165 pracovných dníEvanjelický a.v. cirkevný zbor na Slovensku Poprad, dcérocirkev Stráže pod Tatrami, Nám. sv. Egídia 8/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
63165/201625.07.201626.07.20165 pracovných dníMesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62618/201619.07.201622.07.20165 pracovných dníVIA INVEST, s.r.o., Sobotské námestie 1778, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
6251/201620.07.201620.07.20165 pracovných dníMagdaléna Balcová, Dominika Tatraku 323/6, 058 01 - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62425/201615.07.201618.07.20165 pracovných dníLB-EXPRESS, s.r.o., Tatranská Lomnica 553, 059 60 Tatranská Lomnica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
62024/201612.07.201612.07.20165 pracovných dníMária Šulerová, SNP 1234/39, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
61804/201611.07.201611.07.20165 pracovných dníJuraj Brozák, Bajkalská 2338/2, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
60497/201627.06.201628.06.20165 pracovných dníEvanjelický a.v. cirkevný zbor Poprad,dcérocirkev Stráže, Nám. Sv. Egídia 8/17, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59346/201614.06.201615.06.20165 pracovných dníMiroslava Žecová, Štúrova 126/7, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
59176/201613.06.201614.06.20165 pracovných dníLýdia Čenková, Ústecko Orlická 2344/3, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
58675/201608.06.201608.06.20165 pracovných dníLESOPARK, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57781/201601.06.201602.06.20165 pracovných dníBc. Margita Kormaňošová, Hviezdoslavova 51, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
57015/201627.05.201627.05.20165 pracovných dníIng. Dana Syrotňáková, Partizánska 711/19, 058 01 Poprad - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny