VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Školské internáty

Školský internát

Karpatská 3315/9
058 01 Poprad

Riaditeľka : Mgr. Koláriková Mária
Telefón: 052/7763414
Fax: 052/7722364
E-mail: domovpp@slovanet.sk; internat@sipop.sk


Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, zabezpečuje študentom stredných a vysokých škôl ubytovanie, stravovanie a výchovno-vzdelávaciu činnosť. Pre využívanie voľnočasových a záujmových aktivít pre študentov ma vytvorené výborné podmienky. Ubytovanie s vlastným sociálnym vybavením izieb a celodenné stravovanie v budove internátu zabezpečuje potrebný štandard.

Počas školských prázdnin školský internát ponúka svoje priestory a služby pre návštevníkov Popradu ako turistická ubytovňa.

 

Školský internát  pri SOŠ elektrotechnickej

Hlavná 1400/1
059 51 Poprad-Matejovce
Riaditeľ : Ing. Anna Lorencovičová 
Telefón: 052/7731696
Fax: 052/7731617
E-mail: riaditel@sosematej.sk
Internet: www.sosematej.sk

 

 

Školský internát pri Súkromnej strednej odbornej škole

SNP 1253
058 86 Poprad-Veľká

Riaditeľ : Ing. Bálint Ján
Telefón: 052/7860 131,137
Fax: 052/7860 154,155
E-mail: sekretariat@souspp.edu.sk; internat@souspp.edu.sk
Internet: www.souspp.edu.sk

V rámci výchovy mimo vyučovania vytvára škola priestor pre voľnočasové aktivity ubytovaných a neubytovaných študentov - možnosť využitia vlastnej posilovne, telocvične, ihrísk, v školskom internáte je študovňa s internetom a s moderným počítačovým vybavením a modernou fototechnikou, ktorú žiaci využívajú pri spracovaní histórie školy a okolia v projekte Krajina za školou. Žiaci sú tiež zapojení do celoštátnej školskej ligy v elektronických šípkach. 

 

Školský internát pri SOŠ technickej

Kukučínova 483/12
058 01 Poprad
Zodpovedná:  Ing.  Mašlejová Monika, zástupkyňa pre teoretické vyučovanie
Telefón: 052/7880821
E-mail: zastupca@sostpoprad.sk
Internet: www.sostpoprad.skhttps://penzion.sostpoprad.sk/

 

 

Školský internát pri SOŠ remesiel a služieb

Školský internát pri SOŠ remesiel a služieb
kružná 761/25
058 01  Poprad
Riaditeľ: Mgr. Vasil Kuzmiak
tel.: 052/7721876
e-mail: soustavpp@soustavpp.sk
web: https://sospp.edupage.org/

  • poskytujeme ubytovanie a stravovanie pre SŠ aj VŠ
  • bezplatné wi-fi v celom objekte