VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Separovaný zber

Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu v meste Poprad realizuje prostredníctvom zvonových kontajnerov žltej, zelenej a modrej farby. Zberové zvony žltej farby sú určené na separovaný zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.), zelenej farby na separovaný zber skla a modrej farby na separovaný zber papiera.

Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu sa pri rodinných domoch v meste Poprad realizuje prostredníctvom vriec žltej, zelenej a modrej farby. Zberové vrecia žltej farby sú určené na separovaný zber plastov, kovových obalov a VKM obalov (viacvrstvové kombinované obaly z mlieka, džúsov a pod.), zelenej farby na separovaný zber skla a modrej farby na separovaný zber papiera

Harmonogram vývozu separovaného zberu pre :

mesto Poprad - tu.  

Veľká a Spišská Sobota – tu 

Kvetnica, Stráže pod Tatrami, Matejovce, Centrum, Západ JUH III - tu  

Harmonogram vývozu Biologicky rozložiteľného odpadu  - tu  

Zoznam ulíc pre zber biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2019 - tu