VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Sekretariát primátora

  1. Pre  primátora mesta, zástupcov primátora mesta a prednostu MsÚ je vytvorený spoločný sekretariát.
  2. Sekretariát zabezpečuje činnosti spojené najmä s vedením spisovej služby a archiváciu písomnosti, organizovaním a zabezpečovaním pracovného programu primátora mesta,  zástupcov primátora mesta a prednostu MsÚ vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, obyvateľom mesta, poslancom a pod. Zamestnanci sekretariátu plnia úlohy podľa priamych pokynov primátora mesta.

tel.: 052/7167 202