VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Scherfelov dom

Dom PhMr. Aurela Viliama Scherfela vo Veľkej - Scherfelov dom

PhMr. Aurel Viliam Scherfel (*23. 4. 1835 Veľká - †23. 4. 1895 Veľká ) absolvent farmácie na univerzite vo Viedni, lekárnik, botanik, vedec, humanista. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré žili a pôsobili na území Veľkej. Svojím bohatým a činorodým životom nezmazateľne obohatil život nielen vo Veľkej, ale aj v širokom podtatranskom kraji. Aktívne sa zapájal do šírenia vzdelanosti, bádateľskej činnosti a do rozvíjania kultúrneho a spoločenského života nielen vo Veľkej, kde žil, ale aj v Uhorsku.
 

Bol členom Spolku spišských lekárnikov, Rakúskeho spolku lekárnikov, Spolku spišských učiteľov, Uhorského karpatského spolku. Patril k zakladateľom Spoločnosti Velického tatranského múzea, ktoré ako riaditeľ spravoval až do svojej smrti. Jeho humanistické myslenie a cítenie života sa prejavovalo na každom kroku pôsobenia vo verejnom a v spoločenskom živote. Deťom, ktoré potrebovali opateru, daroval dom so záhradou pre Nadáciu detskej škôlky Aurela Richarda Juraja Scherfela, ktorý po oprave slúži materskej škole aj v súčasnosti.
 

Svojím výskumom flóry vo Vysokých Tatrách zostavil niekoľko hodnotných herbárov, ktoré dopĺňajú zbierky Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici a Podtatranského múzea v Poprade. Za svoju rozsiahlu prácu v rámci Uhorska získal viaceré medzinárodné diplomy a ocenenia.
 

Z iniciatívy členov Klubu Veličanov, obyvateľov Veľkej a vďaka podpore Ing. Antona Danka, primátora mesta Poprad, vzišla snaha o priblíženie a zdokumentovanie činnosti veľkého rodáka Aurela Viliama Scherfela. Po niekoľkoročných prácach na dome, v ktorom pôsobil a žil Viliam Scherfel, bol v roku 2008 zriadený Scherfelov dom, ktorý v stálej expozícii dokumentuje jeho život, vedeckú prácu a rozsiahlu občiansku aktivitu.

Kontakt

Scherfelov dom
Scherfelova ulica 1360/36
058 01, Poprad - Veľká


Kontaktná osoba: Emília Ferková

Mobil: 0910 890 303

Otvorené
 

Pondelok: 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Utorok: 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Streda: 8,00 – 12,00 13,00 – 16,30
Štvrtok: 8,00 – 12,00 13,00 – 15,00
Piatok: 8,00 - 13,00