VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb

Rozhodnutie
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 23.júna 2017
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby doorgánov samosprávnych krajov a

určujem

  1. deň ich konania na sobotu 4.novembra2017,
  2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a naurčenie sídiel obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017,
  3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do 5. septembra 2017,
  4. lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,
  5. lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.


Andrej Danko v.r.

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov (otvorí sa v novom okne)

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - výňatok (otvorí sa v novom okne)