VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. februára 2019
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu


Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,

2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,

3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla
2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.


Andrej Danko v.r.

Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (otvorí sa v novom okne)