VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 10. januára

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby prezidenta Slovenskej republiky a

u r č u j e m

  1. deň ich konania na sobotu 16. marca 2019,
  2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019.
  3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,

u r č u j e m

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

 

 

 

Andrej Danko v.r.

 

Rozhodnutie predsedu národnej rady slovenskej republiky z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky (otvorí sa v novom okne)