VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rozdelenie okrskov

Mestskú políciu Poprad tvorí 42 zamestnancov mesta Poprad.

 

Organizačná časť:

Mgr. ŠIPULA Štefan              - náčelník MsP Poprad
Ing. SLOTA Milan                 - zástupca náčelníka MsP Poprad
JUDr. GARDOŠ Marián        - vedúci priameho výkonu služby

Ing. SABAKOVÁ Jana          - referentka pre ekonomický úsek
Mgr. RENNEROVÁ Martina  - referentka pre administratívu
 

Výkonná časť:

HANZELY Vladimír                  - referent stálej služby operačného strediska
MARTINKO Vladimír               - referent stálej služby operačného strediska
SKOKAN Viktor                      - referent stálej služby operačného strediska
Bc. ŠULÍK Anton                     - referent stálej služby operačného strediska


JUDr. KRUČINSKÝ Miroslav - referent priestupkového referátu
Mgr. JAKUB Martin                - referent  preventívnych činností

Okrsok Centrum:

Alžbetina, Banícka, Bernolákova, D.Tatarku, Drevárska, Francisciho, Halatova, Hviezdoslavova, Jiřího Wolkera, J.Curie, Karpatská, Levočská, Mnoheľova, Murgašova, Nábrežie J.Pavla II., Námestie sv. Egídia, Okružná, Popradskej brigády, Popradské nábrežie, Sládkovičova, Štefániková, Tatranská, Tatranské námestie, Vajanského, Zdravotnícka, 1.mája.

Členovia okrsku:

Ing. Miroslav FRANICKÝ - veliteľ okrsku

 • GALLOVIČ Tomáš - ulice: Alžbetina, Bernoláková, Drevárska, Halatova, Hviezdoslavova, Jiřího Wolkera, Karpatská, Nábrežie J.Pavla II., Popradské nábrežie Sládkovičova, Tatranská, 1.mája,
 • KUNDISOVÁ Andrea-ulice: D.Tatarku, Levočská, Murgašova, Námestie sv. Egídia, Popradskej brigády, Štefániková, Vajanského, Zdravotnícka,
 • OLEJ Július - ulice: Banícka, Francisciho, J.Curie, Mnoheľova, Okružná, Tatranské námestie

Okrsok Západ:

Brežný riadok, Hraničná, Huszova, Jazova, Komenského, Kvetná, Mlynská, Partizánska, Podtatranská, Sadová, Slovenského odboja, Staré ihrisko, Štúrova, Traktorová, Záhradnícka, 29.augusta

Členovia okrsku:
JADAMEC Martin - veliteľ okrsku

 

 • MAŇÁK Petr - ulice: Brežný riadok, Huszova, Jazova, Kvetná, Mlynská, Sadová, Staré ihrisko, Záhradnícka, 29. augusta,
 • SLIVKA Ľubomír ulice: Hraničná, Komenského, Partizánska, Podtatranská, Slovenského odboja, Štúrova, Traktorová,

Okrsok Veľká:

Amurská, Cintorínska, Dolný rad, Donská, Družstevná, Farbiarska, Fraňa Kráľa, Gemerská, Horská, Hurbanova, Jabloňová, Jahodná, Jarmočná, Jókaiho, Juraja Tranovského, Kmeťová, Kollárova, Krátka, Krompecherova, Kysucká, Kuzmányho, Lesná, Lipová, Liptovská, Lomnická, Lúčna, Magurská, Mierova, Na letisko, Nešporova, Nová, Odbojárska, Oravská, Papierenská, Poľná, Richarda Bekessa, Scherffelova, SNP, Spišská, Stavbárska, Svitská cesta, Šafárikova, Šarišská, Široká, Tekovská, Teplická, Teplická cesta, Velické námestie, Vodárenská, Zemplínska, Železničná

Členovia okrsku:

Mgr. GLATZ Ján- veliteľ okrsku

 • JANOŠOVÁ Katarína - ulice: Gemerská, Jókaiho, Kollárova, Kysucká, Liptovská, Magurská, Odbojárska, Oravská, Spišská, Stavbárska, šarišská, Tekovská, Teplická, Teplická cesta, Velické námestie, Zemplínska
 • LEGUTKY Bernard - ulice: Cintorínska, Dolný rad, Družstevná, Horská, Jahodná, Jarmočná, Kmeťová, Krompecherova, Lesná, Lipová, Lomnická, Lúčna, Mierova, Nešporova, Papierenská, Poľná, Scherffelova, Svitská, Vodárenská
 • ŠAVEL Jaroslav - ulice: Amurská, Farbiarska, Fraňa Kráľa, Hurbanova, Jabloňová, Juraja Tranovského, Krátka, Kuzmányho, Na letisko, Nová, Richarda Bekessa, SNP, Široká, Železničná

Okrsok Spišská Sobota a Stráže:

SPIŠSKÁ SOBOTA - Boženy Němcovej, Brokoffova, Budovateľská, Bulharská, Buzulucká, Fabiniova, Gattingerova, Gerlachovská, Grebova, Grossova, Harmincova, Hitschova, Chalúpkova, Jesenského, Kežmarská, Košická, Lerchova, Majunkeho, Malinová, Malinovského, Matejovská, Nám.M.Beňovského, Nemocničná, Orlická, Palárikova, Pod Bránou, Prešovská, Radničná, Reinerova, Riečna, Schmoerova, Slavkovská, Slobody, Sobotská, Sobotské námestie, Sokolovská, Szászova, Športová, Továrenská, Trhová, Vagonárska, Velická cesta, Wallachyova, Ulica Majstra Pavla, Ulica sv. Juraja,  Uralská,
STRÁŽE - Františka Hečku, Hodžova, Kukučínova, Petra Jilemnického, Rovná, Skladová, Strážske námestie, Škultétyho, Štefánska, Švermova

Členovia okrsku:

ODEHNAL Ivan - veliteľ okrsku

 • SKOKAN Ján- ulice: Brokoffova, Fabiniova, Gattingerova, Grebova, Grossova, Harmincova, Hitschova, Chalúpkova, Jesenského, Lerchova, Majunkého, Malinová, Matejovská, Nám. M. Beňovského, Nemocničná, Palárikova, Pod Bránou, Radničná, Reinerova, Schmoerova, Slavkovská, Sobotská, Sobotské námestie, Szászova, Trhová, Wallachyova, Ulica Majstra Pavla, Ulica sv. Juraja, Františka Hečku, Hodžova, Kukučínova, Petra Jilemnického, Rovná, Skladová, Strážske námestie, Škultétyho, Štefánska, Švermova
 • KUSKO Matúš - ulice:  Budovateľská, Buzulucká, Gerlachovská, Košická, Malinovského, Orlická, Prešovská, Slobody, Sokolovská, Vagonárska, Velická cesta, Uralská
 • LAŠKODY Ladislav - ulice: Boženy Němcovej, Bulharská, Riečna, Športová, Továrenská
 • TENCEROVÁ Petronela

Okrsok Juh I. II. V. VI. a Kvetnica:

Bajkalská, Dostojevského, Kopečná, Ludvíka Svobodu, Moyzesova, Pavlovova, Rázusova, Slnečná, Svätoplukova, Šrobárova, Tajovského, Tomášikova, Ul.Mládeže, Ústecko-Orlická KVETNICA - Dubová, Jedľová

Členovia okrsku:

Bc. MIŠURDA Slavomír - veliteľ okrsku

 

 • KRAJČÍK Ľubomír - ulice: Rázusova, Šrobárova, Tajovského
 • GUROVIČ Pavol - ulice: Bajkalská, Dostojevského, Kopečná, Pavlovova, Slnečná, Ústecko-Orlická
 • POLÁK Ľubomír - ulice: Tomášikova, Ul.Mládeže
 • RUŠIN Miloš - ulice: Ludvíka Svobodu, Moyzesova, Svätoplukova
 • Bc. CHOVANEC Jozef - ulice: Dubová, Jedľová, MČ Kvetnica

Okrsok Juh III:

Dlhé hony, Jarná, Jesenná, Letná, MPČL, Novomeského, Podjavorinskej, Rastislavova, Suchoňova, Šoltésovej, Tolstého, Uherova, Záborského, Zimná

Členovia okrsku:


Mgr. KREMPASKÝ Ján - veliteľ okrsku

 • GLEJDURA Ján - ulice: Novomeského, Podjavorinskej, Suchoňova, Šoltésovej
 • JURSKÝ Dušan - ulice: Dlhé hony, Tolstého, Uherova, Záborského, Zimná
 • LEHOTSKÝ Ľubomír - ulice: Jarná, Jesenná, Letná, MPČL, Rastislavova

Okrsok Matejovce:

Allendeho, Bezručova, Bottova, Gorkého, Hlavná, Janka Kráľa, Koperníkova, Lidická, Matejovské námestie, Nad tehelňou, Nerudova, Priemyselná ulica, Puškinova, Scholtzova, Smetanova, Staničná, Teheľňa, Továrenská štvrť, Ulica sv.Mateja, Úzka

Členovia okrsku:

ZAKREVSKÝ Dušan - veliteľ okrsku

 

 • TUČNÝ Alojz - ulice: Bottova, Hlavná, Janka Kráľa, Staničná, Továrenská štvrť
 • ZELINKA Štefan - ulice: Allendeho, Bezručova, Gorkého, Koperníkova, Lidická, Matejovské námestie, Nad tehelňou, Nerudova, Priemyselná ulica, Puškinova, Scholtzova, Smetanova, Tehelňa, Ulica sv. Mateja, Úzka

Operátori Mestského kamerového systému:

IVANOVÁ Ľudmila
LUŠČOŇ Ladislav