VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Referát verejného obstarávania

  • zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje postupy verejného obstarávania v súlade s platnou legislatívou,
  • pripravuje a aktualizuje smernicu pre verejné obstarávanie,
  • spracováva podklady pre všetky postupy verejného obstarávania,
  • spravuje celú agendu verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
  • pripravuje a realizuje všetky postupy verejného obstarávania v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní,
  • posudzuje výber postupu verejného obstarávania podľa výšky predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služby na základe podkladov z jednotlivých odborov úradu,
  • posudzuje a pripravuje odôvodnenia použitia postupov verejného obstarávania,
  • poskytuje právne rady týkajúce sa zákona o verejnom obstarávaní zamestnancom úradu.