VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rada pre priestorové plánovanie mesta Poprad

Na základe uznesenia č. 221/2016 schváleného na 5. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 21.10.2016 o zavedení digitálného zastupiteľstva budú všetky materiály na MsZ od 1.1.2017 zverejňované na odkaze https://poprad.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-poprad/komisia/2014-2018

Zoznam členov Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad:

  • Ing. arch. Martin Baloga, PhD. - predseda rady
  • Ing. arch. Dušan Genčanský - podpredseda rady
  • Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna - člen rady
  • Ing. arch. Ján Derevjaník - člen rady
  • Ing. arch. Branislav Ivan - člen rady
  • Ing. Helena Sarvašová - člen rady
  • Ing. arch. Ľudovít Vartovník - člen rady
  • Ing. arch. Tibor Schmidt - člen rady
  • Ing. Emília Hudzíková - člen rady - do 01.12.2016
  • Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík - tajomník rady od 01.12.2016

 


 

Dochádzka

Dochádzka členov Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad - rok 2016
 Rada pre priestorové plánovanie mesta Poprad - rok 2016.pdf (30.4 kB) (30.4 kB)

 
Dochádzka členov Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad - rok 2015
 Rada pre priestorové plánovanie mesta Poprad.pdf (81.6 kB) (81.6 kB)

 

Zápisnice

Položky 1-10 z 11
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaného dňa 02.11.2016
 zápisnica_161102.PDF (157.8 kB) (157.8 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaného dňa 09.08.2016
 zápisnica_160809.PDF (143.1 kB) (143.1 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaného dňa 08. 02. 2016
 zápisnica_160208.PDF (93.3 kB) (93.3 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaného dňa 23. novembra 2015
 zápisnica_151123.PDF (109.5 kB) (109.5 kB)

 
Zápisnica z troch zasadnutí Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaných dňa: 17.09.2015, 23.09.2015, 29.09.2015
 zápisnica z troch zasadnutí_september_2015.PDF (71.1 kB) (71.1 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaného dňa 05. 08. 2015
 zápisnica_150805.PDF (78.4 kB) (78.4 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaného dňa 07. 07. 2015
 zápisnica_150707.PDF (134.1 kB) (134.1 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaného dňa 29. 05. 2015
 zápisnica_150529.PDF (135.5 kB) (135.5 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaného dňa 06. 05. 2015
 zápisnica_150506.PDF (140 kB) (140 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad, konaného dňa 08. 04. 2015
 zápisnica_150408.PDF (153.3 kB) (153.3 kB)

 
Položky 1-10 z 11