VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Rada pre priestorové plánovanie mesta Poprad

Na základe uznesenia č. 85/2019 schváleného na 2. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 28.2.2019 bola Rada pre priestorové plánovanie mesta Poprad zrušená. Podstránka a informácie na nej sú zverejňované z archívnych dôvodov.

 

Zoznam členov Rady pre priestorové plánovanie mesta Poprad:

  • Ing. arch. Martin Baloga, PhD. - predseda rady
  • Ing. arch. Dušan Genčanský - podpredseda rady
  • Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna - člen rady
  • Ing. arch. Ján Derevjaník - člen rady
  • Ing. arch. Branislav Ivan - člen rady
  • Ing. Helena Sarvašová - člen rady
  • Ing. arch. Ľudovít Vartovník - člen rady
  • Ing. arch. Tibor Schmidt - člen rady
  • Ing. Tibor Haluška - tajomník rady