VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Projekt „Európsky Lublin – Kooperácia kultúr” financovaný Európskou Úniou v rámci programu „Európa pre pre občanov”

logo.jpg

Účasť na projekte umožnila stretnutie 76 osôb:

  • 14 účastníkov z mesta Panevezys (Litva)
  • 7 účastníkov z mesta Münster (Nemecko)
  • 5 účastníkov z mesta Timisoara (Rumunsko)
  • 4 účastníci z mesta Poprad (Slovensko)
  • 6 účastníkov z mesta Novi Sad (Srbsko)
  • 5 účastníkov z mesta Belgrade (Srbsko)
  • 5 účastníkov z mesta Nancy (Francúzsko)S
  • 30 účastníkov z mesta Lublin (Poľsko)

 

Miesto/Dátum:

Stretnutie sa uskutočnilo v meste Lublin (Poľsko) od 12/08/2017 do 16/08/2017

 

Krátky opis:

12/08/2017 bol venovaný účasti na podujatiach organizovaných v rámci Jagielonského trhu – účasť na workshopoch, koncertoch, stretnutiach. Členovia súboru Pulkelis z mesta Panevezys (Litva), ktorý sa taktiež zúčastnili na projekte, predviedli workshop tradičného litovského tanca pre obyvateľov mesta a hostí pri príležitosti 700. výročia mesta Lublin. Večer bol pre účastníkov projektu pripravený koncert rumunskej skupiny Taraf de Haïdouks.

13/08/2017 bol venovaný účasti na podujatiach organizovaných v rámci Jagielonského trhu – účasť na workshopoch, koncertoch, stretnutiach. Účastníci projektu mali možnosť vidieť veľtrh, kde umelci z partnerských miest projektu prezentovali svoju činnosť a diela: umelci z Poľska, Litvy a Slovenska. Účastníci projektu počúvali koncert Re:tradition, v ktorom majstri tradičnej hudby a spevu účinkovali spolu so slávnymi poľskými hudobníkmi, ktorí sa vo svojej umeleckej činnosti venujú tradičnej hudbe.

14/08/2017 sa uskutočnili stretnutia so zástupcami Oddelenia kultúry Mesta Lublin, prezentovala sa kultúrna ponuka mesta Lublin, očakávané výsledky projektu “Európsky Lublin” a jeho pokračovanie. Členovia súboru Pulkelis z mesta Panevezys (Litva) znova predviedli workshop tradičného litovského tanca pre obyvateľov mesta a hostí osláv pri príležitosti 700. výročia mesta Lublin. Účastníci projektu sa stretli s koordinátorom programu “Lublin pre všetkých”, počas stretnutia boli oboznámení s aktivitami Mesta Lublin podporujúcimi interkultúrny dialóg. Na záver dňa sa účastníci projektu zúčastnili na divadelnom predstavení s názvom “Sen o meste”, ktorý zachytáva stáročnú históriu mesta Lublin a jeho bohaté multikultúrne dedičstvo.

15/08/2017 boli navštívené kultúrne inštitúcie mesta Lublin a prebehli stretnutia s ich predstaviteľmi (Centrum stretávania kultúr, Centrum pre kultúru v Lubline, Staré divadlo, Brána Grodzka – NN Centrum divadla, Múzeum dediny Lublin). Na konci stretnutia sa účastníci zúčastnili na prehliadke mesta historickým autobusom Gutek.

16/08/2017 boli prezentované projekty organizované mestskými kultúrnymi inštitúciami – Kultúrne dielne s osobitným zameraním na projekt “Kultúrny dobrovoľník” a projekty podporujúce interkultúrny dialóg. Po prezentácii a diskusii s pracovníkmi Kultúrnych dielní sa účastníci projektu stretli so zamestnancami Oddelenia kultúry. Spoločne sumarizovali návštevu v Lubline a vytvorili akčný plán pre pokračovanie nadviazanej spolupráce na projektoch s kontextom interkultúrneho dialógu a dobrovoľníctva.