VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Príprava príslušníkov Mestskej polície Poprad na výkon služby

Príslušníci Mestskej polície Poprad v rámci prípravy na výkon svojho zamestnania absolvujú v rámci pracovného plánu odbornú prípravu, fyzickú prípravu, streleckú prípravu a nácvik sebaobrany.

Odborná príprava pozostáva v pravidelnom oboznamovaní sa príslušníkov mestskej polície s právnymi predpismi (zákonmi, vyhláškami, všeobecne záväznými nariadeniami, smernicami) ich zmenami a novelizáciami týchto právnych predpisov potrebnými pre plnenie ich povinnosti v rámci výkonu služby.

Fyzická príprava súvisí so zdokonaľovaním fyzickej, resp. kondičnej zdatnosti príslušníkov mestskej polície. Každoročne sú príslušníci Mestskej polície Poprad preskúšavaní previerkami kondičnej prípravy. V rámci týchto previerok absolvujú tieto disciplíny: beh na 100m, skok z miesta, zhyby na hrazde, sed – ľah, tlak činky na lavičke, 12 minútový beh, prípadne beh na 1500 m. Sú povinní absolvovať všetky disciplíny a z každej z nich musia dosiahnuť aspoň 1 bod, pričom celkovo musia dosiahnuť minimálne určený počet bodov.

Sebaobrana príslušníkov mestskej polície pozostáva v nácviku rôznych situácii pri zadržaní a spacifikovaní osôb, ktoré kladú aktívny alebo pasívny odpor aj s použitím donucovacích prostriedkov.

Strelecká príprava je vykonávaná v priestoroch strelnice na Kvetnici a pozostáva z týchto disciplín:

  • mierená streľba,
  • inštinktívna (pudová) streľba,
  • parkúrová streľba.

Streleckú prípravu zabezpečuje odborne vyškolený inštruktor.

2.jpg3.jpg
 

 

 

 

 

 

 

Smernica pre posudzovanie telesnej spôsobilosti na stiahnutie - tu.