VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Priemyselný park

Základné informácie

Priemyselný park sa nachádza v mestskej časti Poprad – Matejovce a rozprestiera sa bezprostredne za západnou hranicou areálu Tatramat, a. s. a Whirlpool Slovakia, a. s., následne za areálom vo výstavbe EUROTILLERS, s. r. o. Z južnej strany je ohraničený trasou diaľnice D1 a zo severnej strany južným okrajom obytného súboru Matejovce.

Myšlienkou vybudovania priemyselného parku sa Mesto Poprad začalo zaoberať schválením koncepcie pre prípravu investície „Priemyselný park Poprad – Matejovce“ na rokovaní Mestského zastupiteľstva v apríli 2004. V júni 2005 Mesto Poprad podpísalo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP). Celková výška finančného príspevku poskytnutého na základe Zmluvy o poskytnutí NFP sa skladá:

  1. z príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – 75 % z celkových oprávnených nákladov,
  2. z príspevku zo štátneho rozpočtu – 20 % z celkových oprávnených nákladov,
  3. z vlastných zdrojov Mesta Poprad (prostriedky miest a obcí) - 5 % z oprávnených nákladov na realizáciu projektu.

Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov miest a obcí k pomeru finančných zdrojov EÚ je 25%:75 %.

Predmetom projektu bola realizácia a vybudovanie stavebných objektov - komunikácie v celkovej ploche 26 353 m2, elektrorozvody v celkovej dĺžke 11 803 m, rozvody vody v celkovej dĺžke 4 015,65, celkový objem zemných prác – 255 905 m3.
Po vybudovaní infraštruktúry jednotliví investori postupne vybudovali svoje prevádzky, v ktorých  zamestnávajú viac ako 1 000 zamestnancov.

Celková plocha parku - cca 10 ha je k dnešnému dňu plne obsadená (prenajatá) jednotlivými investormi.

Projekt vybudovania „Priemyselného parku Poprad – Matejovce“ bol ukončený 31. marca 2008.

Vlastníkom pozemkov v priemyselnom parku je Mesto Poprad, ktoré zároveň vykonáva správu parku prostredníctvom samostatného oddelenia správy parku .
 

Investori v priemyselnom parku


STIGA Slovakia, s. r. o.
Priemyselná 4686/1
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/787 9411, 0911 994 539
www.ggp-group.com
Zameranie: výrobca záhradného zariadenia (kosačky, krovinorezy, zastrihávače plotov)
Zahájenie výroby: september 2006


TOL, spol. s r. o.
Priemyselná 4765
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/776 9251, 0905 302 127
www.tol.sk
Zameranie: spoločnosť zaoberajúca sa importom cukroviniek a priemyselného tovaru
Zahájenie výroby: august 2007


CA.BI, s. r. o.
Nová Lesná 368
Kontakt: 052/773 1254
Zameranie: spoločnosť zameraná na sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy
Zahájenie výroby: december 2008


LPH, a. s.
Pod dolami 838
093 02 Vranov nad Topľou
Kontakt: 052/418 08 12
www.lph-as.sk
Zameranie: výroba výliskov z plastov, vrátane montáži vyšších celkov
Zahájenie výroby: október 2007


HO & PE FAMILY, s. r. o.
Priemyselná 4947
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/4313 101- recepcia, 0903 650 630
Zameranie: výroba mrazených polotovarov a potravín
Zahájenie výroby: november 2009

 

Immergas Europe s. r.o.
Priemyselná 4789
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/4314 329
www.immergaseurope.com
Zameranie: výroba plynových kotlov
Zahájenie výroby: september 2008

 

IDEAL CENTER, s.r.o.
Priemyselná 4760
059 51 Poprad - Matejovce
Kontakt: 052/7780105
Zameranie: Povrchová úprava práškovým lakovaním
Zahájenie výroby: júl 2010