VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Prevod a prechod majetku z vlastníctva mesta

Predaj nehnuteľného majetku mesta Poprad v roku 2016
 Zverejnenie informácií - predaj pozemkov 2016 nové.pdf (94.2 kB) (94.2 kB)

 
Predaj nehnuteľného majetku mesta Poprad v roku 2015
 Zverejnenie majetku 2015.pdf (62.3 kB) (62.3 kB)

 
Predaj bytov vo vlastníctve mesta Poprad za roky 2007 - 2016 zverejnený v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov
 zverejnenie informácií - predaj bytov 2007-2016.pdf (104.3 kB) (104.3 kB)

 
Predaj budov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Poprad za roky 2006 - 2014 zverejnený v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov
 zverejnenie informácií - predaj budov a  NP 2006-2014.pdf (105.3 kB) (105.3 kB)

 
Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad za roky 2011 - 2014 zverejnený v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov
 zverejnenie informácií - predaj pozemkov 2010-2014.pdf (127.8 kB) (127.8 kB)

 
Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad za rok 2010
 predaj pozemkov mesta 2010.pdf (95 kB) (95 kB)

 
Predaj pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad za roky 2003 - 2009
 predaj_pozemkov_2003-2009.pdf (212.8 kB) (212.8 kB)