VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Prevencia kriminality v podmienkach Mestskej polície Poprad

Prevenciu kriminality začala Mestská polícia Poprad prostredníctvom svojich príslušníkov realizovať v roku 1998. V rámci personálnych možností túto činnosť vykonáva 1 policajt, ktorý zameriava svoju pozornosť predovšetkým na deti, žiakov a študentov vo veku 6 – 20 rokov. Policajt  pravidelne navštevuje základné a stredné školy, kde formou besied a prednášok poukazuje na vypuklé problémy v rámci kriminality mládeže, ako:

 • šikanovanie, 
 • chov psov na sídliskách a povinnosti  majiteľa psa,
 • závislosť na počítačových hrách,
 • riziká internetu a kyberšikana,
 • povinnosti chodcov a cyklistov v cestnej premávke,
 • drogové závislosti,
 • škodlivé účinky alkoholických a tabákových výrobkov,
 • trestnoprávnu a priestupkovú zodpovednosť
 • majetkovú kriminalitu a pod.

 

Nezabúda sa ani na najmenšie deti v materských školách, medzi ktoré taktiež prichádza najmä s interaktívnymi hrami a praktickými ukážkami. Obľúbené sú aj prednášky z oblasti dopravnej výchovy detí.

 

U občanov v seniorskom veku sú besedy a prednášky zamerané na témy týkajúce sa:

 • zneužívania dôvery starších ľudí (napr. tzv. Šmejdi),
 • podvodov páchaných na senioroch,
 • nelegálnych finančných zbierok,
 • dodržiavania základných pravidiel cestnej premávky zo strany seniorov a nevyhnutnosť využívania reflexných prvkov na odeve za zníženej viditeľnosti u chodcov a cyklistov.