VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Prednášková činnosť

Mestskí policajti rozdávali reflexné prvky 29.10.2017

V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov, Mestská polícia Poprad opätovne zaradila medzi svoje preventívne akcie aj rozdávanie reflexných prvkov.3.jpg

V nedeľu 29.októbra 2017 tieto reflexné prvky mestskí policajti rozdávali občanom pred Kostolom sv. Juraja v Spišskej Sobote, Chrámom svätého Petra a Pavla na Ulici Ústecko-orlickej, Kostolom svätého Cyrila a Metoda na Ulici L.Svobodu, Kostolom sv. Apoštola Jána v Poprade-Veľkej, Kostolom sv. Štefana v Poprade-Matejovciach a Kostolom sv. Jána Krstiteľa v Poprade-Strážach. Na uvedených miestach bolo celkovo občanom príslušníkmi Mestskej polície Poprad rozdaných 500 ks reflexných prvkov.

1.jpg

„Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je samotný život. Je potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Veríme, že náš dobrý úmysel zvýši povedomie chodcov a účastníkov cestnej premávky o význame nosenia reflexných prvkov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov v našom meste,“ uviedol náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. Pre chodcov je aj veľmi riskantné a nebezpečné vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, predovšetkým na autobusových zastávkach, spomedzi zaparkovaných vozidiel a na málo osvetlených miestach. Je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov na priechode a boli predvídaví. „Rizikovými skupinami hlavne v tomto období sú starší ľudia, ktorí sa často správajú nepredvídateľne, preto opatrnosti aj v okolí cintorínov nikdy nie je dosť. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste,“ doplnil Šipula. MsP zároveň apeluje na vodičov, aby boli ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky na cestách.

2.jpg4.jpg

Príslušníci Mestskej polície Poprad vykonávajú v období sviatkov zvýšený výkon služby v okolí cintorínov so zámerom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a zabezpečiť verejný poriadok.


 

Európsky týždeň mobility 2017 16.09.2017 - 22.09.2017

Do Európskeho týždňa mobility 2017 sa zapojilo aj mesto Poprad. Popradskí mestskí policajti vrámci toho navštívili žiakov štvrtého ročníka v Základnej škole v Poprade-Matejovciach a žiakov tretieho ročníka v Základnej škole na ulici Komenského v Poprade, s ktorými diskutovali na tému: Čistá mobilita, kde bol zdôrazňovaný najmä problém emisií skleníkových plynov, ktorých pôvodcom v mestách je najmä doprava. Deti sa snažili hľadať spôsoby, ktorýmy by sa doprava mohla v budúcnosti stať čistejšou. Pozitívne hodnotili možnosť využívania bicyklov, elektrobicyklov, elektromobilov, ale aj zdraviu prospešnú chôdzu. Svoje predstavy a vízie žiaci nakreslili. Týchto stretnutí sa zúčastnilo celkovo 63 žiakov, pričom každý z nich si odniesol malú vecnú pozornosť.

Európsky týždeň mobility 2.jpgeu.jpg


 

Na bicykli bezpečne 2017 - 11_05_2017

Dňa 11.05.2017 sa v priestoroch ZŠ Komenského v Poprade konalo okresné kolo súťaže "Na bicykli bezpečne 2017". Organizátorom z CVČ Poprad sa prihlásili družstvá zo siedmich základných škôl v Poprade. Štvorčlenné družstvá si preverili svoje teoretické vedomostí z povinnej výbavy bicykla a pravidiel cestnej premávky, ktoré následne využili pri jazde na dopravnom ihrisku. Schopnosti súťažiacich preverila aj jazda zručnosti na bicykli. Všetkých 28 súťažiacich sa snažilo pred odbornou porotou, pozostávajúcou z príslušníkov Mestskej polície Poprad a OR PZ, dokázať, že sú tí najlepší. Predprípravou na súťaž boli aj výtvarné práce žiakov. Konečné výsledky: I.miesto ZŠ s MŠ A.V. Scherfela Poprad-Veľká, II.miesto ZŠ s MŠ Jarná a III.miesto ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad-Spišská Sobota. Víťazné družstvo postúpilo do krajského kola.

foto doprsúťaž 11.jpgFoto -dopr súťaž 12.jpg

 


 

Ukážky policajnej techniky a výcviku a poslušnosti psov - MŠ Podtatranská 03_10_2016

Začiatkom októbra príslušníci Mestskej polície Poprad opäť zavítali medzi žiakov Materskej školy na ulici Podtatranskej v Poprade. Tým najmenším, ale veľmi zvedavým chlapcom a dievčatám názorne ukázali technické prostriedky, ktoré využívajú pri svojej práci. Deti si so záujmom pozreli, aj vyskúšali rádiostanicu, putá, tonfu i balistickú vestu. Aj napriek nepriaznivému počasiu mali veľa zvedavých otázok, na ktoré im mestskí policajti ochotne odpovedali. 

Mestský policajt prezentuje deťom súčasť výzbroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti si následne pozreli ukážky vyhľadávania a zadržania páchateľa pomocou špeciálne vycvičených psov, ktoré im predviedli členovia kynologického klubu Canislog z Popradu.


 

Bezpečne do školy - 14.05.2015

Dňa 14.05.2015 sa v priestoroch materskej školy na ulici Podtatranskej v Poprade uskutočnil už šiesty ročník dopravnej súťaže pre žiakov materských škôl v meste Poprad pod názvom "Bezpečne do školy".

1.jpg

 

 

 

 

 

Zúčastnilo sa jej celkovo 33 detí z 11 materských škôl. Deti preukázali svoje vedomosti z oblasti dopravných predpisov, ktoré by mali ovládať chodci a cyklisti.  Pri fingovanej dopravnej nehode videli reálnu spoluprácu všetkých záchranných zložiek hasičov, záchranárov a policajtov. Na záver boli všetky deti odmenené reflexnými predmetmi a každá materská škola diplomom.

2.jpg           3.jpg


 

Mestská polícia Poprad v Materskej škole Mládeže 2 v Poprade - 22.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detičky z Materskej školy Mládeže 2 sa 22.10.2014 tešili, veď medzi nich zavítali mestskí policajti z MsP Poprad. Najmenšie deti, ale aj predškoláci sa dozvedeli čo je náplňou práce mestského policajta a na čo vlastne mestská polícia slúži.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taktiež sa dozvedeli niečo o technických prostriedkoch, ktoré sú využívané mestskými policajtami v službe. Samozrejme si vyskúšali putá, vysielačku i tomfu. Deti boli veľmi šikovné a bez problémov vedeli povedať číslo telefonickej linky mestskej polície.  


 

Tvoja správna voľba


Policajt s deťmi pri informačnom paneli.


Tvoja správna voľba je názov preventívno-výchovného projektu realizovaného formou putovnej výstavy, ktorá v čase od 19.10.2010 do 12.11.2010 nachádzala v Poprade v mestskej časti Spišská Sobota. Celý projekt bol realizovaný Policajným zborom SR. Počas trvania projektu v meste Poprad na jeho realizácii spolu s príslušníkmi Okresného riaditeľstva PZ v Poprade spolupracovala aj Mestská polícia Poprad.

 

Policajt ORPZ Poprad pri prednáške.

 

Cieľovou skupinou, na ktorú bol tento projekt zameraný boli žiaci 3. a 4. ročníka základných škôl. V dnešnej dobe je potrebné začať pracovať s deťmi už v tomto veku, lebo je aj štatisticky dokázané, že skúsenosti s drogami majú čoraz mladšie deti. Výstava inovatívnym spôsobom, prostredníctvom interaktívnych dielní, upozorňuje na nebezpečenstvo legálnych aj nelegálnych drog.
Žiaci základných škôl, ktorí navštívili túto výstavu sa na štyroch pracoviskách, formou nainštalovaných panelov dozvedeli informácie o škodlivosti fajčenia, alkoholu a drog. Pri každom panely im príslušníci Mestskej polície Poprad a Okresného riaditeľstva PZ Poprad pútavou formou priblížili všetky aspekty škodlivosti a nebezpečenstva užívania legálnych aj nelegálnych drog.
V Spišskej Sobote si celú výstavu prezrelo vyše 800 detí z 52 tried základných škôl z Popradu, Svitu a Štrby.
 


 

Preventívne aktivity MsP

Preventívne aktivity MsP Poprad v mesiaci november 2017
 Preventívne aktivity november 2017.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Preventívne aktivity MsP Poprad v mesiaci október 2017
 Preventívne aktivity október 2017.pdf (24.4 kB) (24.4 kB)

 
Preventívne aktivity MsP Poprad za III. kvartál 2017
 Preventívne aktivity III.Q 2017.pdf (27.1 kB) (27.1 kB)

 
Preventívne aktivity MsP Poprad za II.kvartál 2017
 Preventívne aktivity II.Q 2017.pdf (28.6 kB) (28.6 kB)

 
Preventívne aktivity MsP Poprad za I.kvartál 2017
 Preventívne aktivity I.Q 2017.pdf (27.9 kB) (27.9 kB)