VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Prednášková činnosť

Preventívne aktivity Mestskej polície Poprad

Mestskí policajti pre slabozrakých a nevidiacich v meste Poprad

 

reflex.jpg

Mestská polícia Poprad v nedeľu dňa 11. 11. 2018 v rámci svojich preventívnych činností zrealizovala prednášku pre členov Denného centra Únie nevidiacich a slabozrakých v Poprade na tému bezpečnosti chodcov v cestnej premávke. Keďže ide o najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, ktorí to navyše v tomto prípade majú kvôli zdravotnému hendikepu ešte o niečo ťažšie, venovali mestskí policajti veľkú pozornosť najmä špecifickým situáciám, do ktorých sa slabozrakí a nevidiaci dostávajú.

Prítomní sa posťažovali na vodičov, ktorí častokrát nereagujú ani na signál, ktorí im nevidiaci dávajú bielou palicou, pri prechádzaní cez vozovku. „Potvrdila to aj posledná preventívno-bezpečnostná akcia s názvom BIELA PALICA, ktorá bola zrealizovaná v mesiaci október 2018. Počas nej viac než polovica vodičov v Poprade, nerešpektovala znamenie, ktoré im nevidiaci chodec dával bielou palicou ," uviedol predseda ÚNSS v Poprade Marián Zvalený.  Aj z tohto dôvodu popradskí mestskí policajti vyzývajú k väčšej ohľaduplnosti voči slabozrakým a nevidiacim. "Apelujeme na vodičov, aby počas vedenia vozidla venovali zvýšenú opatrnosť voči cyklistom a chodcom, najmä deťom, osobám so zdravotným postihnutím, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám, čo im ukladá aj zákon o cestnej premávke, ako jednu z povinností vodičov ", uviedol náčelník mestskej polície Štefan Šipula.

Na konci prednášky boli prítomným rozdané reflexné prvky, ktoré musí používať  každý chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mimo obce.


 

Preventívno-bezpečnostná akcia pri kostoloch 28.10.2018

 

 

2.jpegV súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov Mestská polícia Poprad opätovne zaradila medzi svoje preventívne akcie aj rozdávanie reflexných prvkov chodcom a cyklistom. V nedeľu 28.októbra 2018 tieto reflexné prvky mestskí policajti distribuovali pred Farským kostolom sv. Juraja v Spišskej Sobote, Farským chrámom svätého Petra a Pavla na ulici Ústecko-orlickej, Farským kostolom svätého Cyrila a Metóda na ulici L.Svobodu, Farským kostolom sv. Apoštola Jána v Poprade-Veľkej, Farským kostolom sv. Štefana v Poprade-Matejovciach, Farským kostolom sv. Jána Krstiteľa v mestskej časti Poprade-Stráže a kostolom sv. Heleny v mestskej časti Poprad-Kvetnica. Na uvedených miestach príslušníci Mestskej polície Poprad rozdali spolu 500 ks reflexných prvkov.

 

 

 

5.jpeg

„Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie nosenia reflexných doplnkov na oblečení, najmä v čase zníženej viditeľnosti, prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, ktorou je samotný život. Je potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité pre vodičov, ale najmä pre chodcov a cyklistov. Veríme, že náš dobrý úmysel zvýši povedomie chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky o význame nosenia reflexných prvkov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov v našom meste,“ uviedol náčelník Mestskej polície Poprad Štefan Šipula. Pre chodcov je aj veľmi riskantné a nebezpečné vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, predovšetkým na autobusových zastávkach, spomedzi zaparkovaných vozidiel a na málo osvetlených miestach. Je dôležité, aby vodiči rešpektovali práva chodcov na priechode a boli predvídaví. „Rizikovými skupinami hlavne v tomto období sú starší ľudia, ktorí sa často správajú nepredvídateľne, preto opatrnosti aj v okolí cintorínov nikdy nie je dosť. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste,“ doplnil Šipula. Zároveň apelujeme na vodičov, aby boli ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky na cestách.

4.jpeg

Príslušníci Mestskej polície Poprad vykonávajú v období sviatkov zvýšený výkon služby v okolí cintorínov so zámerom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a zabezpečiť verejný poriadok.


 

Európsky týždeň mobility
16.09.2018-22.09.2018

Do Európskeho týždňa mobility v roku 2018 sa opäť zapojilo aj mesto Poprad. Mestskí policajti vrámci toho navštívili žiakov štvrtého ročníka v Základnej škole Aurela Viliama Scherfela v Poprade-Veľkej a žiakov tretieho ročníka v Základnej škole na ulici Vagonárskej v Poprade-Spišskej Sobote, s ktorými diskutovali na tému "Multimodalita". Multimodalita podporuje využívanie a kombináciu rôznych druhov dopravy v meste, a to pre cestujúcich aj tovar. Žiakom boli prezentované jej výhody, ako napríklad:

-využiť čas vo verejnej doprave čo najlepšie,

-naplánovať si pohyb pri presune na krátke vydialenosti s využitím bicykla alebo pešej chôdze, -šetrenie peňazí pri využití inteligentnej kombinácie iných spôsobov prepravy, než motorovým vozidlom.

Týchto stretnutí sa zúčastnilo celkovo 62 žiakov, pričom každý z nich si odniesol malú vecnú pozornosť.

1.jpg2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

3.jpg5.jpg


 

Európsky týždeň mobility 2017 16.09.2017 - 22.09.2017

Do Európskeho týždňa mobility 2017 sa zapojilo aj mesto Poprad. Popradskí mestskí policajti vrámci toho navštívili žiakov štvrtého ročníka v Základnej škole v Poprade-Matejovciach a žiakov tretieho ročníka v Základnej škole na ulici Komenského v Poprade, s ktorými diskutovali na tému: Čistá mobilita, kde bol zdôrazňovaný najmä problém emisií skleníkových plynov, ktorých pôvodcom v mestách je najmä doprava. Deti sa snažili hľadať spôsoby, ktorýmy by sa doprava mohla v budúcnosti stať čistejšou. Pozitívne hodnotili možnosť využívania bicyklov, elektrobicyklov, elektromobilov, ale aj zdraviu prospešnú chôdzu. Svoje predstavy a vízie žiaci nakreslili. Týchto stretnutí sa zúčastnilo celkovo 63 žiakov, pričom každý z nich si odniesol malú vecnú pozornosť.

Európsky týždeň mobility 2.jpgeu.jpg


 

Na bicykli bezpečne 2017 - 11_05_2017

Dňa 11.05.2017 sa v priestoroch ZŠ Komenského v Poprade konalo okresné kolo súťaže "Na bicykli bezpečne 2017". Organizátorom z CVČ Poprad sa prihlásili družstvá zo siedmich základných škôl v Poprade. Štvorčlenné družstvá si preverili svoje teoretické vedomostí z povinnej výbavy bicykla a pravidiel cestnej premávky, ktoré následne využili pri jazde na dopravnom ihrisku. Schopnosti súťažiacich preverila aj jazda zručnosti na bicykli. Všetkých 28 súťažiacich sa snažilo pred odbornou porotou, pozostávajúcou z príslušníkov Mestskej polície Poprad a OR PZ, dokázať, že sú tí najlepší. Predprípravou na súťaž boli aj výtvarné práce žiakov. Konečné výsledky: I.miesto ZŠ s MŠ A.V. Scherfela Poprad-Veľká, II.miesto ZŠ s MŠ Jarná a III.miesto ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad-Spišská Sobota. Víťazné družstvo postúpilo do krajského kola.

foto doprsúťaž 11.jpgFoto -dopr súťaž 12.jpg

 


 

Ukážky policajnej techniky a výcviku a poslušnosti psov - MŠ Podtatranská 03_10_2016

Začiatkom októbra príslušníci Mestskej polície Poprad opäť zavítali medzi žiakov Materskej školy na ulici Podtatranskej v Poprade. Tým najmenším, ale veľmi zvedavým chlapcom a dievčatám názorne ukázali technické prostriedky, ktoré využívajú pri svojej práci. Deti si so záujmom pozreli, aj vyskúšali rádiostanicu, putá, tonfu i balistickú vestu. Aj napriek nepriaznivému počasiu mali veľa zvedavých otázok, na ktoré im mestskí policajti ochotne odpovedali. 

Mestský policajt prezentuje deťom súčasť výzbroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti si následne pozreli ukážky vyhľadávania a zadržania páchateľa pomocou špeciálne vycvičených psov, ktoré im predviedli členovia kynologického klubu Canislog z Popradu.


 

Bezpečne do školy - 14.05.2015

Dňa 14.05.2015 sa v priestoroch materskej školy na ulici Podtatranskej v Poprade uskutočnil už šiesty ročník dopravnej súťaže pre žiakov materských škôl v meste Poprad pod názvom "Bezpečne do školy".

1.jpg

 

 

 

 

 

Zúčastnilo sa jej celkovo 33 detí z 11 materských škôl. Deti preukázali svoje vedomosti z oblasti dopravných predpisov, ktoré by mali ovládať chodci a cyklisti.  Pri fingovanej dopravnej nehode videli reálnu spoluprácu všetkých záchranných zložiek hasičov, záchranárov a policajtov. Na záver boli všetky deti odmenené reflexnými predmetmi a každá materská škola diplomom.

2.jpg           3.jpg


 

Mestská polícia Poprad v Materskej škole Mládeže 2 v Poprade - 22.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detičky z Materskej školy Mládeže 2 sa 22.10.2014 tešili, veď medzi nich zavítali mestskí policajti z MsP Poprad. Najmenšie deti, ale aj predškoláci sa dozvedeli čo je náplňou práce mestského policajta a na čo vlastne mestská polícia slúži.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taktiež sa dozvedeli niečo o technických prostriedkoch, ktoré sú využívané mestskými policajtami v službe. Samozrejme si vyskúšali putá, vysielačku i tomfu. Deti boli veľmi šikovné a bez problémov vedeli povedať číslo telefonickej linky mestskej polície.  


 

Tvoja správna voľba


Policajt s deťmi pri informačnom paneli.


Tvoja správna voľba je názov preventívno-výchovného projektu realizovaného formou putovnej výstavy, ktorá v čase od 19.10.2010 do 12.11.2010 nachádzala v Poprade v mestskej časti Spišská Sobota. Celý projekt bol realizovaný Policajným zborom SR. Počas trvania projektu v meste Poprad na jeho realizácii spolu s príslušníkmi Okresného riaditeľstva PZ v Poprade spolupracovala aj Mestská polícia Poprad.

 

Policajt ORPZ Poprad pri prednáške.

 

Cieľovou skupinou, na ktorú bol tento projekt zameraný boli žiaci 3. a 4. ročníka základných škôl. V dnešnej dobe je potrebné začať pracovať s deťmi už v tomto veku, lebo je aj štatisticky dokázané, že skúsenosti s drogami majú čoraz mladšie deti. Výstava inovatívnym spôsobom, prostredníctvom interaktívnych dielní, upozorňuje na nebezpečenstvo legálnych aj nelegálnych drog.
Žiaci základných škôl, ktorí navštívili túto výstavu sa na štyroch pracoviskách, formou nainštalovaných panelov dozvedeli informácie o škodlivosti fajčenia, alkoholu a drog. Pri každom panely im príslušníci Mestskej polície Poprad a Okresného riaditeľstva PZ Poprad pútavou formou priblížili všetky aspekty škodlivosti a nebezpečenstva užívania legálnych aj nelegálnych drog.
V Spišskej Sobote si celú výstavu prezrelo vyše 800 detí z 52 tried základných škôl z Popradu, Svitu a Štrby.