VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Poslanci MsZ - zoznam

Volebný obvod č. 1

Ing. Ondrej Kavka
JUDr. Adrián Kromka
Bc. Rudolf Kubus
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
PaedDr. Anna Ondrušeková
MUDr. Michal Rusnák
Anna Schlosserová - predseda výboru
PharmDr. Beáta Sichrovská
Mgr. Igor Wzoš

 

Volebný obvod č. 2

Ing. Milan Baran
Ing. Slavomír Božoň
MUDr. Peter Brenišin - predseda výboru
Peter Gápa
Ing. Pavol Gašper

Miroslav Glevaňák
Bohumil Košický
Arne Kroták
Mgr. Alena Madzinová
Mgr. Štefan Pčola