VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Poslanci MsZ - zoznam

Volebný obvod č. 1

Juraj Bondra
Ing. Peter Dujava
Mgr. Tatiana Husárová
Ing. Ondrej Kavka
Mgr. František Majerský
PaedDr. Anna Ondrušeková - predseda výboru
Marián Saraka
Anna Schlosserová
Mgr. Igor Wzoš

 

Volebný obvod č. 2

Ing. Milan Baran
Ing.Marián Barilla
MUDr. Peter Brenišin - predseda výboru
Jozef Dubašák
PhDr. Jozef Košický

Mgr. Ján Košťálik
Mgr. Alena Madzinová
Mgr. Helena Mezenská
Mgr. Štefan Pčola
MUDr. Mária Radačovská