VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Ponuka majetku

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov

Tlačivo - žiadosť o prenájom nebytových priestorov
 tlačivo - žiadosť o prenájom NP.pdf (99 kB) (99 kB)

 

Ponuka majetku na prenájom

Nebytové priestory o celkovej výmere 17,39 m2, nachádzajúce sa na 2. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 k.ú. Veľká
 OVS_Sutaz_39.pdf (71.9 kB) (71.9 kB)

 
Nebytové priestory o celkovej výmere 12,19 m2, nachádzajúce sa na 2. poschodí v budove, súp. č. 1308, or. č. 15 k.ú. Veľká
 OVS_Sutaz_19.pdf (71.4 kB) (71.4 kB)

 

Oznámenie o zámere

Zámena nehnuteľností v k. ú. Poprad, v k. ú. Matejovce a v k. ú. Spišská Sobota
 orin zámena.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

 
Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Poprad z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 GMT-rozšírenie predmetu nájmu.pdf (64.7 kB) (64.7 kB)

 
Prenájom pozemkov v k. ú. Spišská Sobota za účelom umiestnenia stavby Hokejová tréningová hala Poprad – Spišská Sobota
 hokejova_treningova_hala.pdf (30 kB) (30 kB)