VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Petície

Predmet petícieDátum doručeniaVýsledok vybaveniaDátum vybaveniaDátum zverejnenia
Petícia proti odpredaju časti pozemku parc. č. KN-C 1124/1 v katastrálnom území Veľká04.04.2017prešetrená - opodstatnená15.06.201719.06.2017
Petícia proti výstavbe parkovacieho domu na Rastislavovej ulici v Poprade23.09.2016prešetrená - opodstatnená11.11.201621.11.2016
Petícia proti ďalšej výstavbe skladových a priemyselných hál pri sídlisku na Ul. Allendeho v Poprade – Matejovciach06.07.2016prešetrená - neopodstatnená14.09.201620.09.2016
Petícia proti rozšíreniu územia výstavby rodinných domov a III. Mestského okruhu mesta – severnej časti, za obytnou časťou „Walltech“.22.06.2016prešetrená - neopodstatnená18.08.201622.08.2016
Petícia za rozšírenie kapacity MŠ Tajovského Poprad a navrátenie pavilónu v areáli Materskej školy pri ZŠ Tajovského 3015/20 v Poprade15.01.2016neopodstatnená15.03.201616.03.2016
Žiadosť obyvateľov bytového domu Lomnica na Ul. Dominika Tatarku 323 v Poprade o zrušenie a premiestnenie dvoch stanovíšť kontajnerov na odpad29.01.2016neopodstatnená10.03.201616.03.2016
Petícia proti vybudovaniu parkoviska pozdĺž oplotenia areálu materskej školy22.12.2015prešetrená – opodstatnená23.02.201629.02.2016
Petícia za vybudovanie parkovacích miest v blízkosti bytového domu Tálium11.12.2015prešetrená – neopodstatnená26.01.201602.02.2016
Petícia obyvateľov bytového domu Lomnica na Ul. Dominika Tatarku 323, vchody č. 6, 8, 10 a 12 obsahujúca 7 požiadaviek13.10.2015prešetrená, v časti požiadaviek č. 2, 3, 7  opodstatnená a v časti požiadaviek č. 1, 4, 5, 6 neopodstatnená12.01.201618.01.2016
Zmena dopravného značenia na Lidickej ulici v Poprade - Matejovciach, spočívajúca v zobojsmernení cestnej premávky02.09.2015opodstatnená16.11.201526.11.2015