VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, sídle volebnej komisie a sídlach obvodných volebných komisií

Uznesením č. 547/2017 zo dňa 11. júla 2017 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 134 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 356/2015 Z. z., zákona NR SR č. 125/2016 Z. z., zákona NR SR č. 69/2017 Z. z., zákona NR SR č. 73/2017 Z. z. a zákona NR SR č. 165/2017 Z. z. určilo počet poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov, sídla volebných komisií a sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja.


Oznámenie o volebných obvodoch, počte poslancov, aký sa má v nich voliť, sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2017 (otvorí sa v novom okne)

Príloha k Oznámeniu o volebných obvodoch, počte poslancov, aký sa má v nich voliť, sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2017 (otvorí sa v novom okne)