VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Ostatné školské zariadenia

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

J. Curie  3760/2
058 01 Poprad
Riaditeľka : Mgr. Pitoňáková Zuzana 
Telefón: 052/7764944

E-mail: cpppappoprad@stonline.sk
Internet: www.cpppappoprad.sk

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Partizánska 2
058 01 Poprad
Riaditeľka : Mgr. Bystrá Pavlína
Telefón: 052/7729209
E-mail: poradnaszspp@inmail.sk
Internet: www.szspartpp.edu.sk

 

Stredisko služieb škole

Brokoffova  ulica 595/30
058 01 Poprad
Riaditeľ : Ing. Peter Maščeník
Telefón: 052/7731620
E-mail: ssskole@orangemail.sk