VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Ostatné inštitúcie

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja - SÚC PSK - oblasť Poprad

Kukučínova 20
058 01 Poprad
Kontakt:
052 / 7721 598; 77 24 059; 77 24 070
poprad@sucpsk.sk

 

Regionálne poradenské a informačné centrum - RPIC

Štefánikova 897/2
P.O. BOX 36
058 01 Poprad
Kontakt:
052/ 772 13 20, 789 51 61
rpic@rpicpp.sk
www.rpicpp.sk

 

Slovenská obchodná priemyselná komora – SOPK

Karpatská 3273/11
058 01 Poprad
Kontakt:
052/ 772 16 41, 772 16 57
sopkrkpp@stonline.sk
www.sopk.sk

 

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.

Bezplatná linka 0 800 12 24 13
www.posta.sk

 

Regionálne poštové centrum Poprad

Mnoheľova 11
058 01 Poprad
Kontakt:
052 / 772 20 02, 772 21 35
052 / 772 18 65
sekretariát 052 / 772 14 81
riaditeľ 052 / 772 20 02

 

Stredisko poštovej prevádzky

Mnoheľova 11
058 01 Poprad
Kontakt:
052 / 772 36 53, 776 59 26, 772 35 14

 

Pošta Poprad 1

Mnoheľova 11
058 01 Poprad
Kontakt:
052 / 772 34 55, 052 / 776 53 12, 052 / 772 26 16

 

Pošta Poprad 2

Wolkerova 479
058 01 Poprad
Kontakt:
052 / 772 50 11, 052 / 772 12 11