VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Oddelenie informatiky

Vedúci oddelenia

Mgr. Jaroslav Maitner
Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

tel. 052/7167 277
e-mail: jaroslav.maitner@msupoprad.sk
 

  • zabezpečuje, zavádza a udržuje v spolupráci s vedúcimi odborov informačný systém mesta a MsÚ,
  • zodpovedá za archiváciu údajov a prístup k informáciám v systéme,
  • zodpovedá za prevádzku a údržbu počítačovej siete,
  • navrhuje a zabezpečuje inováciu technického a programového vybavenia systému,
  • spolu s príslušnými oddeleniami zodpovedá  za  tvorbu, prevádzku a údržbu web stránky mesta,
  • organizuje a zabezpečuje školenie pracovníkov MsÚ k novým produktom resp. nasadeným funkcionalitám informačného systému.

Koncepcia rozvoja informačných systémov

Koncepcia rozvoja informačných systémov na stiahnutie - tu.