VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Občianske združenia pôsobiace v sociálnej oblasti

Asociácia Nepočujúcich Slovenska Centrum nepočujúcich ANEPS Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad
tel.: 0911 580 917 - len SMS
e-mail: babulka@centrum.sk

 

Liga proti rakovine Klub Žirana Poprad

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16, Poprad
tel.: 0907 175 608; e-mail: lprzirana@gmail.com

 

Slovenský zväz telesne postihnutých

Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad
tel.: 0903 639 395

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Podtatranská organizácia č. 28

Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad
tel.: 0904 913 701
e-mail: 54zvaleny@gmail.com

 

Klub Sclerosis multiplex pri SZSM

Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad
tel.: 0905 986 146

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia

Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad
tel.: 052/ 776 45 37, 0905 893 319

 

Klub abstinentov KLUS Poprad Psychocentrum

MPČĽ 3053/11, Poprad
tel.: 0907 920 454
e-mail: larisa@stonline.sk

 

Slovenské združenie stomikov SLOVILCO ILCO klub Poprad

Magurská 1, Poprad
tel.: 052/ 776 77 01

 

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR Klub Poprad

Šrobárova 2680/51, Poprad
tel.: 052/776 47 36

 

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže

Velické námestie 1, Poprad
tel.: 0902 412 519
e-mail: poprad@domka.sk

 

Centrum pre rodinu

Tajovského 3015/20, Poprad
tel.: 0915 972 513

 

Materské centrum Bambino

Zimná 3585/1, Poprad
tel.: 0905 500 043; e-mail: bambinopp@gmail.com

 

OZ Hniezdo Klub náhradných rodín

Široká 1882/78, Poprad
tel.: 052/ 776 71 64
e-mail: anka.franko@azet.sk

 

OZ Triáda

Moyzesova 3285/6, Poprad
tel.: 0910 577 294; e-mail: oztriada@pobox.sk

 

PROGRESFEM Bezplatná krízová poradňa pre ženy

Továrenská štvrť 4932/102, Poprad
tel.: 0919 235 820, 0908 121 427
e-mail: progresfem@progresfem.sk

 

Korene

Záborského 3008/23, Poprad
tel.: 0915 897 877
e-mail: korene@centrum.sk

 

Život bez závislostí, n. o.

Jahodná 5, Poprad
tel.: 0915 819 816, 0907 324 983; e-mail: brenkus@gmail.com
 

APOLÓN TATRY, n. o.

Karpatská 3256/15, Poprad
tel.: 0903 448 970; e-mail: apolontatry@gmail.c
om

 

Klubcentrum D.E.P.O.

Novomeského ul., Poprad
tel.: 0911 828 528; e-mail: mareksonoga@gmail.com

 

OZ Korálky

Partizánska 2, Poprad
tel.: 0905 368 197; e-mail: koralky@inmail.sk

 

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

Bajkalská 2334/1, Poprad

tel.: 0910 148 116; e-mail: j.surmik@upcmail.sk

 

Liga proti reumatizmu na Slovensku,  Miestna pobočka  Poprad

Ludvíka Svobodu 2604/45, 058 01 Poprad

tel.: 052/774 65 93, e-mail: info@reumatikpoprad.sk  www.reumtikpoprad.sk