VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb

LÉTHÉ, n. o. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Lidická 1616/25, Poprad
tel.: 052/776 85 19, 0905 253 873
e-mail: adoszdravie@stonline.sk

 

Slovenský Červený kríž územný spolok Poprad

Partizánska 12, Poprad
tel.: 052/772 22 04
e-mail: poprad@redcross.sk

 

Spišská katolícka charita Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti -  opatrovateľská služba

Alžbetina 372/5, Poprad
tel.: 052/ 772 29 28, 0903 882 620

 

Seniorpark n.o. Vila Hollý

Kvetnica 424, Poprad
tel.: 0905 743 130
e-mail: senior-park@senior-park.sk

 

Senires, n. o.

Scherffelova 16, Poprad
tel.: 0918 303 533
e-mail: poprad@senires.com

 

Seniorka -  opatrovateľská služba

Šrobárova 2682/42, Poprad
tel.: 0905 826 558
e-mail: poprad@seniorka.sk

 

Familiaris, o.z.

SNP 145/9, Svit
tel.: 0905 742 400
e-mail.: familiaris.poradenstvo@gmail.com
 

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Francisciho 905/29, Poprad
tel.: 052/772 13 72
e-mail: zpmppp@mail.t-com.sk
 

Akadémia dôstojnej staroby, o.z.

Drevárska 8, Poprad
tel. : 0948 017 649 , p. Spišiaková
e-mail: akademiadstaroby@gmail.com