VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Mestský informačný systém

Mesto Poprad má vybudovaný Mestský Informačný systém (MIS), ktorý je umiestnený v centre mesta a využíva sa aj na komerčné účely, samostatný informačný systém je umiestnený na Juhu III, sídliskový informačný systéme je vybudovaný na Juhu  V, VI a informačný systém na sídlisku Západ.

Správu MIS zabezpečuje Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC. (Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad, telefón 7167 218, 7167 214.)

Informačný systém ktorý je umiestnený v centre mesta plní orientačnú funkciu pre návštevníkov mesta, ktorí sa potrebujú zorientovať resp. nájsť verejnú či podnikateľskú inštitúciu (nemocnica, pošta, banka a pod.)

Informačný systém poskytuje informácie pre verejné inštitúcie (pošta, nemocnica, polícia, informačná kancelária a pod.) bezplatne a s komerčnými subjektmi sa uzatvárajú nájomné zmluvy na obdobie jedného roka, ktoré sa podľa záujmu podnikateľského subjektu obnovujú.


Cenník za prenájom Mestského informačného systému - tu.