VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kurz sebaobrany pre ženy

Ukončenie kurzu sebaobrany žien 26.05.2016

V telocvični ZŠ Tajovského v Poprade bol dňa 26.05.2016 ukončený bezplatný kurz sebaobrany žien organizovaný Mestskou políciou Poprad. Účastníčky kurzu si po jeho úspešnom absolvovaní prevzali certifikát z rúk náčelníka Mestskej polície Poprad Mgr. Štefana Šipulu. Inštruktori kurzu Mgr. Ján Glatz a Andrea Kundisová boli na svoje zverenkine hrdí. Tento kurz sa stretol s pozitívnym ohlasom u verejnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bezplatný kurz sebaobrany pre ženy 05.04.2016 - 26.05.2016

Mestská polícia Poprad v rámci preventívno-bezpečnostnej činnosti organizuje bezplatný kurz sebaobrany pre ženy. Tento kurz je určený pre laickú verejnosť. V priebehu ôsmich týždňov účastníčky zvládnu základy sebaobrany v tej najjednoduchšej forme, najmä nácvikom obranných a vyprosťovacích techník, nácvikom pádov a nácvikom pohybov v bojovom postoji. Účastníčky kurzu po jeho absolvovaní získajú iný pohľad na boj a ochranu pred útočníkom po stránke fyzickej ale i psychickej, zvýšením sebadôvery pri ubránení sa pred agresorom v nepredvídateľných situáciách.

Miesto konania kurzu je telocvičňa ZŠ Tajovského v Poprade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštruktori kurzu:

Mgr. Ján GLATZ - 4. DAN

- tréner II. triedy v karate

- cvičiteľ sebaobrany II. Triedy

Andrea KUNDISOVÁ - 1. DAN

- tréner II. triedy v judo


 

Kurz sebaobrany pre ženy 23.03.2010 - 11.05.2010

Mestská polícia Poprad v rámci kriminálno - prevenčných programov realizovala v termíne 23.03.2010 – 11.05.2010 bezplatný kurz sebaobrany pre ženy. Cieľom tohto kurzu sebaobrany bolo viesť účastníkov k praktickému zvládnutiu všetkých prvkov stretu pre úspešné zvládnutie násilných útočníkov, správne načasovanie obranných akcií, klamné pohyby a taktiku. Nacvičované techniky sa vyznačujú vysokou aplikovateľnosťou, jednoduchosťou, realitou a osobnou bezpečnosťou. Kurzu sa zúčastnilo 20 žien, ktoré už dovŕšili vek 18 rokov a zároveň sú občanmi mesta Poprad.

Celý kurz prebiehal v malej telocvični na ZŠ Jarná.

S účastníčkami kurzu precvičovali techniky príslušníci MsP Poprad, ktorí sa venujú alebo sa v minulosti venovali rôznym druhom bojových umení.
Príslušníci Mestskej polície Poprad precvičujú techniky sebaobrany s účastníčkami kurzu          Príslušníci Mestskej polície Poprad precvičujú techniky sebaobrany s účastníčkami kurzuPríslušníci Mestskej polície Poprad precvičujú techniky sebaobrany s účastníčkami kurzu         Príslušníci Mestskej polície Poprad precvičujú techniky sebaobrany s účastníčkami kurzuPríslušníci Mestskej polície Poprad precvičujú techniky sebaobrany s účastníčkami kurzu