VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kontakty

Miestne dane

Ing. Anna Lešková - daň z nehnuteľností (právnické osoby, fyzické osoby)
tel: 052/7167 235
e-mail: anna.leskova@msupoprad.sk

Bc. Slávka Varhoľová - daň z nehnuteľností (fyzické osoby)
tel: 052/7167 231
e-mail: slavka.varholova@msupoprad.sk

Ing. Helena Gerberyová - daň za psa, ostatné miestne dane
tel: 052/7167 240
e-mail: helena.gerberyova@msupoprad.sk

Ing. Rastislav Kurian - daň z nehnuteľností (fyzické osoby)
tel: 052/7167 240  
e-mail: rastislav.kurian@msupoprad.sk

Ing. Zuzana Bajtoš Miškovská - daň za užívanie verejného priestranstva
tel: 052/7167 235
e-mail: zuzana.bajtos.miskovska@msupoprad.sk

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Právnické osoby a podnikatelia

Mgr. Ľuboslava Duroňová
tel: 052/7167 223
luboslava.duronova@msupoprad.sk
 

Ing. Zuzana Bajtoš Miškovská
tel: 052/7167 235
e-mail: zuzana.bajtos.miskovska@msupoprad.sk

 

Fyzické osoby

- ulice začínajúce písmenom K, L, M a ulica 29.augusta
Ľubica Skokanová
tel: 052/7167 225
e-mail: lubica.skokanova@msupoprad.sk

 

- ulice začínajúce písmenom A, B,C, D, F, G, H, Ch, I, J a ulica Partizánska
Mária Kurňavová
tel: 052/7167 224
e-mail: maria.kurnavova@msupoprad.sk
 

- ulice začínajúce písmenom N, O, P, R, Ulica 1. mája a občania s prechodným pobytom, občania s trvalým pobytom mimo mesta Poprad, vlastníci nehnuteľností
Ing. Monika Korenková
tel: 052/7167 224
e-mail: monika.korenkova@msupoprad.sk


- ulice začínajúce na písmeno T, U, V, Z, Ž okrem Tomášikovej
Martina Lapšanská
tel: 052/7167 225
e-mail: martina.lapsanska@msupoprad.sk

 

- ulice začínajúce písmenom S, Š a ulica Tomášikova
Ing. Iveta Václavíková
tel.: 052/7167 231
e-mail: iveta.vaclavikova@msupoprad.sk