VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kontakty

Sídlo Mestskej polície v Poprade:Sídlo Mestskej polície Poprad

Mestská polícia
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

159 - tiesňové volanie (stála služba)
052/7167302 - stála služba

 

Náčelník mestskej polície:

Mgr. Štefan Šipula
052/7167301 
E-mail: stefan.sipula@msupoprad.sk

 

Zástupca náčelníka MsP pre vnútorné činnosti, legislatívu, preventívno-výchovnú činnosť, OS a MKS:

Ing. Milan Slota
052/7167311 
E-mail: milan.slota@msupoprad.sk

                                                                                                
Vedúci priameho výkonu služby:

JUDr. Marián Gardoš
052/7167307
E-mail: marian.gardos@msupoprad.sk   

 

Referent priestupkového referátu:

JUDr. Miroslav Kručinský
052/7167314
E-mail: miroslav.krucinsky@msupoprad.sk

 
Referent preventívnych činností:

Mgr. Martin Jakub
E-mail: martin.jakub@msupoprad.sk

 

Referent pre ekonomický úsek:

Ing. Jana Sabaková
052/7167255
E-mail: jana.sabakova@msupoprad.sk

 

Referent pre administratívu:

Mgr. Martina Rennerová
052/7167241
E-mail: martina.rennerova@msupoprad.sk