VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kontaktné údaje

danko.jpg


Ing. Anton DANKO, primátor mesta je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Funkčné obdobie primátora sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.  Spôsob voľby primátora upravuje osobitný zákon. 
 

Kancelária primátora:
Ing. Lenka Miľovčíková
Bc. Andrea Kramár
 
Mestský úrad Poprad
Nábrežie Jána Pavla II., 2802/3
058 42 Poprad
 
Tel.: 052/7167 202, 052/7167 201
Fax.: 052/7167 204
primator@poprad.sk
www.poprad.sk