VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Na tejto stránke je zverejnená dochádzka členov komisie Mestského zastupiteľstva a zápisnice komisií do dátumu 30.11.2018 (koniec volebného obdobia 2014-2018).  Od dátumu 30.11.2018 sú tieto informácie zverejnené na odkaze https://egov.poprad.sk/default.aspx?NavigationState=261:0:


 

Zoznam členov

  • Anna Schlosserová - predseda komisie
  • MUDr. Mária Radačovská - podpredseda komisie
  • MUDr. Peter Brenišin - člen komisie
  • Mgr. Helena Mezenská - člen komisie
  • JUDr. Ľubica Pospíšilová - člen komisie
  • PhDr. Ján Sýkora - člen komisie
  • RNDr. Monika Poľanová - člen komisie
  • Mgr. Renáta Kostková - tajomník komisie

 

Dochádzka