VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry

Na základe uznesenia č. 221/2016 schváleného na 5. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 21.10.2016 o zavedení digitálného zastupiteľstva budú všetky materiály pre komisiu od 1.1.2017 zverejňované na odkaze https://poprad.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-poprad/komisia/2014-2018


 

Zoznam členov

  • Ing. Ondrej Kavka - predseda
  • PaedDr. Anna Ondrušeková - podpredseda
  • Mgr. Igor Wzoš - člen komisie
  • Bohumil Košický - člen komisie - zámena od 22. 4. 2015 Bc. Rudolf Kubus - člen komisie
  • Mgr. Michaela Rafajová - člen komisie
  • Mgr. Tatiana Husárová - člen komisie
  • Miroslav Glevaňák - člen komisie - od 10.09.2015 PaedDr. Patrícia Bujňáková - člen komisie
  • Patrícia Ploščicová - tajomník komisie

 

Dochádzka

Dochádzka členov Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry - rok 2016
 Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry.pdf (41.4 kB) (41.4 kB)

 
Dochádzka členov Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry - rok 2015
 Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry - 1.pdf (92 kB) (92 kB)

 
Dochádzka členov Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry - rok 2015
 Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry.pdf (92.3 kB) (92.3 kB)

 
Dochádzka členov Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry - rok 2015
 Komisia cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a kultúry.pdf (78.7 kB) (78.7 kB)

 
Dochádzka členov komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - rok 2008
 cestovného_ruchu_a_reg.rozvoja.pdf (23.6 kB) (23.6 kB)

 
Dochádzka členov komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - rok 2009
 cestovného ruchu a reg.rozvoja.pdf (23.3 kB) (23.3 kB)

 
Dochádzka členov komisie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - rok 2007
 cestovného ruchu a reg.rozvoja - rok 2007.pdf (23.8 kB) (23.8 kB)

 

Zápisnice

Položky 1-10 z 19
161005 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zápisnica_KRRCRaK_161005.pdf (97.7 kB) (97.7 kB)

 
160908 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zápisnica_KRRCRaK_160908.pdf (95.8 kB) (95.8 kB)

 
160517 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zápisnica_KRRCRaK_160517.PDF (57.5 kB) (57.5 kB)

 
160310 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zápisnica_KRRCRaK_160310.pdf (200.7 kB) (200.7 kB)

 
160212 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zápisnica_KRRCRaK_160212.pdf (202.5 kB) (202.5 kB)

 
151209 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zápisnica_KRRCRaK_151209.pdf (200.7 kB) (200.7 kB)

 
151109 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zápisnica_KRRCRaK_151109.pdf (197.3 kB) (197.3 kB)

 
151002 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zápisnica_KRRCRaK_151002.pdf (202.1 kB) (202.1 kB)

 
150722 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zapisnica_2015_07_22.pdf (70.5 kB) (70.5 kB)

 
150528 - Zápisnica zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry
 zápisnica_KRRCRaK_150528.pdf (156.1 kB) (156.1 kB)

 
Položky 1-10 z 19