VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Komisia na ochranu verejného záujmu

Na základe uznesenia č. 221/2016 schváleného na 5. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 21.10.2016 o zavedení digitálného zastupiteľstva budú všetky materiály na MsZ od 1.1.2017 zverejňované na odkaze https://poprad.digitalnemesto.sk/zastupitelstvo/#mesto-poprad/komisia/2014-2018

Zoznam členov

  • Ing. Pavol Gašper - predseda komisie
  • Mgr. Štefan Pčola - člen komisie
  • PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. - člen komisie
  • PharmDr. Beáta Sichrovská - člen komisie
  • Ing. Milan Baran - člen komisie

 

Dochádzka

Dochádzka členov Komisie na ochranu verejného záujmu - rok 2016
 Komisia na ochranu verejného záujmu - rok 2016.pdf (36.6 kB) (36.6 kB)

 
Dochádzka členov Komisie na ochranu verejného záujmu - rok 2015
 Komisia na ochranu verejného záujmu - rok 2015.pdf (89.1 kB) (89.1 kB)

 
Dochádzka členov Komisie na ochranu verejného záujmu - rok 2014
 Komisia na ochranu verejného záujmu - rok 2014.pdf (89.6 kB) (89.6 kB)

 
Dochádzka členov Komisie na ochranu verejného záujmu - rok 2013
 Komisia na ochranu verejného záujmu - rok 2013.pdf (22.5 kB) (22.5 kB)

 
Dochádzka členov Komisie na ochranu verejného záujmu - rok 2012
 Komisia na ochranu verejného záujmu - rok 2012.pdf (22.9 kB) (22.9 kB)

 
Dochádzka členov Komisie na ochranu verejného záujmu - rok 2011
 Komisia na ochranu verejného záujmu - rok 2011.pdf (22 kB) (22 kB)

 
Dochádzka členov Komisie na ochranu verejného záujmu - rok 2010
 Komisia na ochranu verejného záujmu - rok 2010.pdf (21.9 kB) (21.9 kB)

 

Zápisnice

Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu, konaného dňa 27. júna 2016
 zápisnica_160727.PDF (68.3 kB) (68.3 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu, konaného dňa 04. februára 2015
 zápisnica_150204.PDF (53.2 kB) (53.2 kB)

 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu, konaného dňa 09. júna 2015
 zápisnica_150609.PDF (70 kB) (70 kB)