VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Kamerový systém

Mestský kamerový systém v Poprade je zriadený od roku 2001 kedy bolo v záujmových lokalitách, kde dochádzalo k častému narušovaniu verejného poriadku nainštalovaných 6 kamier. V roku 2003 sa počet kamier rozšíril o ďalšie 3 kamery. V sledovaných lokalitách poklesla pouličná kriminalita aj vďaka tomu, že príslušníci MsP Poprad na základe monitorovania vytypovaných miest, najmä v blízkosti nočných podnikov, prostredníctvom kamerového systému mohli rýchlo a včas zasiahnuť už pri náznakoch rôznej protispoločenskej činnosti. Mestský kamerový systém sa postupne rozširoval. V roku 2009 sa pomocou finančných prostriedkov získaných z Fondu kriminálnej prevencie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky mestský kamerový systém zmodernizoval a zároveň rozšíril o ďalších 11 kamier, čím sa celkový počet kamier zaokrúhlil na 26.  V roku 2013 je kamerovým systémom monitorované okolie podchodu do mestskej časti Spišská Sobota. V septembri 2014 sa kamerový systém ďalej rozširoval, keď v mestskej časti Veľká pribudli tri nové kamery na jedna kamera pribudla na na ulici Alžbetinej v Poprade. V októbri 2014 bol kamerový systém rozšírený o 4 nové kamery na ulici Tomášikovej, čím sa celkový počet kamier zvýšil na 35. V rámci úspešného projektu v roku 2014 boli z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality získané finančné prostriedky vo výške 13000 €, ktoré spolu s finančnými prostriedkami vo výške 4800 €, čo je spoluúčasť mesta Poprad, boli použité na zakúpenie ďalších 7 kamier. Z nich 5 bolo inštalovaných v nových lokalitách, kde doposiaľ kamerový systém nebol a 2 z nich nahradili zastaralé kamery, ktoré už svojimi technickými možnosťami nepostačovali dnešným požiadavkám. Celkový počet kamier sa tak zaokrúhlil na 39. Pomocou všetkých kamier Mestská polícia Poprad monitoruje vybrané lokality v centre mesta, na sídliskách Juh, Juh III., Západ aj v mestských častiach Matejovce a Veľká.

Od augusta 2016 využíva Mestská polícia Poprad službu externého dodávateľa, vďaka ktorej sú monitorované ďalšie lokality v meste Poprad pomocou  7 kamier, a to na Svitskej ceste, ul. Podtatranskej, ul. Dlhé hony, ul. Pavlovovej, ul. Bajkalskej, ul. Ústecko-Orlickej a ul. Štefánikovej. V decembri 2016 bola nainštalovaná 1 kamera na ulici Komenského, čím sa celkový počet kamier zvýšil na 47.

 


Za účelom zefektívnenia práce mestskej polície bolo zriadené chránené pracovisko pre občanov s telesným postihnutím, ktorí vykonávajú obsluhu mestského kamerového systému. Na tomto pracovisku sú zaradení 2 pracovníci.
Monitorovacie pracovisko metského kamerového systému je zaradené do kategórie režimových pracovísk, to znamená, že prístup na toto pracovisko je umožnený len vymedzenému okruhu osôb. Výstupy z kamier slúžia len pre služobné potreby mestskej polície, prípadne pre potreby orgánov činných v trestnom konaní. Priestor, ktorý je monitorovaný kamerami kamerového systému je zreteľne označený pre potreby občanov, aby mali o tom vedomosť.