VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Informácie o výsledkoch obstarávaní

Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení


 

Zákazka: „Dodávka mestského mobiliáru a zelene na Nám. sv. Egídia v rámci revitalizácie zelene a oddychových plôch“

PoradieUchádzač
1.mmcité2 s.r.o. Brnianska 2, 911 01 Trenčín