VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Dotácie

 

Na základe VZN č. 7/2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta Poprad schváleného na 6. zasadnutí MsZ mesta Poprad dňa 8.12.2016 je archív žiadostí o dotácie zverejnený na odkaze https://egov.poprad.sk/default.aspx?NavigationState=820:0:


 

Dotácie poskytnuté v roku 2010

Dotácie poskytnuté v roku 2009