VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Dôležité oznamy

Dôležité oznamy

Povinnosť právnickej a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie každoročne oznámiť údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia

erb_pp.jpg

V zmysle  § 6 ods. 4 zákona č.  401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov je ...

viac...


 

Oznam o zbere komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Znam Poprad.jpg

Mesto Poprad informuje občanov, že 1. sviatok vianočný - pondelok 25.12.2017 sa odpad ...

viac...


 

Úprava úradných hodín MsÚ Poprad

logo_ok_oznamypp.jpg

Dňa 22.decembra 2017 budú všetky pracoviská MsÚ Poprad zatvorené. Najbližšie úradné ...

viac...


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou

erb_pp.jpg

Primátor mesta Poprad podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

viac...


 

Výberové konanie - vedúci/vedúca správy športových zariadení

erb_pp.jpg

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie ...

viac...


 
Oznamy 1-5 z 60