VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Dokumenty na pripomienkovanie

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhom všeobecne záväzných nariadení po dobu 10 dní od zverejnenia, t. j. v lehote od 15.10.2019 do 25.10.2019. Pripomienky je možné uplatniť  v písomnej  forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Poprade.