VyhľadaťPrihlásiťRegistrovaťMapa stránky

Členstvo Mesta Poprad v združeniach, asociáciách a iných organizáciách

1Združenie miest a obcí Slovenska1994Obhajoba spoločných záujmov
2Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR2003Profesné združenie
3Združenie hlavných kontrolórov miest a obci SR1992Profesné združenie
4Asociácia komunálnych ekonómov SR2012Profesné združenie
5Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska2004Profesné združenie
6Združenie Euroregión Tatry1999Podpora cezhraničnej spolupráce
7Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR2005Profesné združenie
8Oblastná organizácia cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“2012Podpora rozvoja CR
9Miestna akčná skupina ProTatry, o.z.2015Podpora TUR